Porady eksperta

Wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę oraz odsetki

Użytkownik naszego serwisu na podstawie umowy najmu wynajmuje lokal innemu przedsiębiorcy, który notorycznie spóźnia się z płatnościami. Użytkownik zwrócił się do nas z pytaniem jakie kroki prawne może podjąć w tym zakresie oraz jakich odsetek może oczekiwać.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Na wstępie informujemy, że nie jest możliwe przedstawienie dokładnej analizy w przedmiotowym stanie faktycznym bez zapoznania się z umową zawartą pomiędzy stronami. Ponadto, Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w prawie.

Jeżeli umowa najmu zawarta przez naszego użytkownika i wynajmującego nie zawiera postanowień w zakresie wysokości odsetek przysługujących najemcy za opóźnienia w przypadku gdy najemca opóźnia się z płatnością najemy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienia.

W niniejszym przypadku zastosowanie będą miały:

  • Odsetki za opóźnienia (rodzaj odsetek naliczanych w momencie niespłacania całkowitej lub częściowej kwoty wierzytelności.) (Szerzej na ten temat piszemy w definicji odsetek w naszym słowniczku pod hasłem „odsetki za opóźnienia” )

bądź

  • Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych (Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych to specjalny rodzaj odsetek mający zastosowanie dla transakcji handlowych między przedsiębiorcami). (Szerzej na ten temat piszemy w definicji odsetek w naszym słowniczku pod hasłem „Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych”)

W sytuacji, gdy najemca notorycznie spóźnia się z zapłatą czynszu wskazanego w umowie zawartej pomiędzy stronami, wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę zaległego czynszu oraz odsetki za opóźnienia.

Na wstępie rekomendujemy przygotowanie wezwania do zapłaty, w którym wynajmujący szczegółowo opisze przedmiot roszczenia. W sytuacji, gdyby po przesłaniu wezwaniu nadal nie doszło do zapłaty wynagrodzenia wynajmujący może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

W naszym serwisie przygotowaliśmy dokładną instrukcję jak przygotować taki pozew oraz wzór takiego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i jeżeli zajdzie taka potrzeba skorzystaniu z niego.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 28 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 t.j.);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740 t.j.);
  • Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U 2021.424 t.j.)

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Zawierając umowę, nawet przy wyjątkowo zgodnych negocjacjach jej treści, warto jest umieścić postanowienia, stanowiące zabezpieczenie jej prawidłowego wykonania. Celem zabezpieczenia wprowadzonego w umowie jest „przymuszenie” bądź „zachęcanie” do wykonania wskazanych w umowie zobowiązań. W przypadku niewykonania zobowiązań, stronie przeciwnej przysługują uprawnienia wskazane w zabezpieczeniu, które z założenia są niekorzystne dla strony, która nie wykona swojego zobowiązania.

Poniżej przedstawiamy tabelkę z omówieniem zabezpieczeń właściwych dla roszczeń pieniężnych.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!