Umowa agencyjna

Umowa agencyjna należy co do zasady do umów nazwanych, uregulowanych Kodeksem cywilnym oraz regulacjami Unii Europejskiej. W swoim zakresie podstawowym jest to umowa, w ramach której agent w ramach swojego własnego przedsiębiorstwa i własnej działalności prowadzi działalność dla innego przedsiębiorstwa, tzw. osoby trzeciej, najczęściej pod jej firmą i rozprowadzając jej produkty. Klienci pozyskani przez agenta stają się klientami przedsiębiorcy, który posługuje się agentem. W warunkach polskich w odróżnieniu od typowej agencji występują umowy o współpracy, w których przedsiębiorca nazywany jest ajentem.

Ajent prowadzi w ramach swojej działalności np. sklep, czyli działalność handlu detalicznego, jednak w sklepie innego przedsiębiorcy, korzystając tym samym z jego sprzętu i w głównej mierze dostaw jego towarów. Taka umowa agencyjna, jeżeli nie spełnia warunków definicji agencji z Kodeksu cywilnego, jest formą współpracy przedsiębiorców leżącą pomiędzy Umową franchisingu i Umową agencyjną.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa agencyjna podstawowa

Wariant I

Umowa agencyjna podstawowa

Istotą takiej umowy jest zobowiązanie się przez agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie, a jeżeli strony tak postanowią, także zawierania i wykonywania umów w imieniu dającego zlecenie. Należy podkreślić, iż działania podejmowane przez agenta na rzecz dającego zlecenie wykonywane są w ramach działalności przedsiębiorstwa agenta i za wynagrodzeniem.

Wariant II Ajent - umowa współpracy

Wariant II

Ajent - umowa współpracy

Na podstawie tej Umowy dający zlecenie zleca ajentowi prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu przez ajenta działalności handlowej i usługowej, a w szczególności na zawieraniu umów w imieniu i na rzecz dającego zlecenie.

Powiązane materiały

Potrzebne pojęcia

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki