Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Zgodnie z art. 125k.p. pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą tej odpowiedzialności jest umowa zawarta pomiędzy pracownikami a pracodawcą w formie pisemnej. Umowa powinna wskazywać w jakiej części każdy pracownik odpowiada za powierzone mienie i niedobór w nim.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Wariant I

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Wariant II Umowa o zabezpieczenie i ochronę urządzeń sprzętu informatycznego, programów i danych

Wariant II

Umowa o zabezpieczenie i ochronę urządzeń sprzętu informatycznego, programów i danych

W obrocie i bieżącej działalności istotne znaczenie dla przedsiębiorcy ma posługiwanie się regulacjami umów, klauzul i zapisów i takiego elastycznego układania stosunków umownych w ramach zasady swobody umów, które jednocześnie zapewni bezpieczeństwo informatyczne w odniesieniu do przedsiębiorstwa.Temu ma służyć proponowana umowa cywilnoprawna, tu: Umowa zlecenia, uwzględniająca zapisy i postanowienia dotyczące ochrony powierzonego mienia informatycznego i danych.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki