Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Podjęcie działalności na zasadach drophippingu

Pytanie z dnia 28 sierpnia 2016

Przedstawiony problem prawny:  podjęcie działalności na zasadach drophippingu

Odpowiedź na problem prawny:

Umowa o dropshippingu (patrz niżej link) – to umowa o współpracy pomiędzy dostawcą (hurtownikiem lub producentem), a sklepem internetowym, która jak każda inna umowa cywilnoprawna może zostać ukształtowana według swobodnego uznania stron, z zastrzeżeniem aby treść lub cel tejże umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wspomniana reguła odnosi się zarówno do wyboru formy zawarcia jak i do swobody kształtowania treści umowy. Ustalając treść umowy kontrahenci powinni zwrócić szczególną uwagę na cel umowy i ewentualne zagrożenia związane z jej wykonaniem.

Dropshipping może być wdrożony w dwóch modelach: sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek lub w formie pośrednictwo w sprzedaży.

Wybrane obowiązki przedsiębiorcy, na które należy zwrócić uwagę

Pierwszy model polega na nabywaniu przez sklep internetowy produktów czy towarów z hurtowni lub od producentów krajowych lub zagranicznych stając się ich właścicielem i następnie w swoim imieniu oferowania klientom detalicznym przez administrowany przez przedsiębiorcę sklep internetowy. Oznacza to, że wszelkie obowiązki np.: wynikające z wprowadzania do obrotu towarów czy zgłoszenie na podstawi Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672) czy zgłoszenia bazy klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 922) do Generalnego Inspektora Danych Osobowych – dalej jako GIODO o czy stanowi art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych – obciążają przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy.

Model drugi odbywa się na zasadach pośrednictwa, co oznacza, że przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy występuje w tym modelu jako „dopełnienie” modelu biznesowego, jednakże nie jest on całkowicie pozbawiony obowiązków. Dla przykładu, w opisanym pierwszym modelu administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca działający we własnym imieniu, a co w przypadku gdy przedsiębiorca występuje w roli pośrednika?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator zbioru danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie. Możliwym rozwiązaniem jest załączenie do umowy o dropshipping dodatkowej umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych o czym również należy pamiętać. Przedsiębiorca tworząc własną bazę sklepu internetowego będzie obowiązanym samodzielnie do zgłoszeń.

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych powinna regulować kwestie związane z przekazaniem tych danych w celu realizacji zamówień i zawierać m.in informacje o przekazaniu danych przez administratora danych, którym jest przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy hurtowni lub producentowi oraz nakładać na przetwarzającego obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich środków gwarantujących bezpieczeństwo danych.

Pytający, dodatkowo zwrócił się z pytaniem w jaki sposób ewidencjonować zyski?

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 poz. 361) – dalej jako: ustawa o PIT , czy w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. 2014 poz. 851) – dalej jako: Ustawa o CIT – nie znajdziemy przepisów dotyczących modelu biznesowego opartego na umowie o dropshipping.

W związku z powyższym przyjmuje się, iż za przychody sprzedawcy należy uznać wszelkie kwoty należne – nawet faktycznie nieotrzymane – zmniejszone o wartości zwróconych produktów lub bonifikat zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Obowiązek podatkowy rodzi się w momencie wpływu należności na rachunek przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 września 2011 r. (ILPB1/415-782/11-2/TW):

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskane w związku ze sprzedażą towarów przez Internet przy wykorzystaniu modelu logistycznego dropshippingu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustalony w wysokości należności jaką nabywca zapłacił Zainteresowanemu za dany towar. Przychód ten powstaje co do zasady w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wnioskodawcy, o ile nie wystawił On wcześniej faktury z tytułu realizacji transakcji sprzedaży.

Co oznacza również, że otrzymane od hurtowni faktury czy rachunki stanowią bazę do rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Z kolei Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2016 poz. 710) daje podstawy do stwierdzenia, że dropshipping jest transakcją „łańcuchową”.

Inaczej jest w przypadku sprowadzenia towarów oferowanych przez przedsiębiorcę zza granicy. W trakcie przewożenia produktów – na przykład z Chin – dla dostawcy z innego kraju będzie to transakcja ewentualnie zwolniona z podatku, zaś dla kontrahenta z Polski pojawi się obowiązek rozliczenia importu. Oprócz tego krajowy kontrahent (hurtownia, sklep) ma też obowiązek opodatkowania dostawy do końcowego odbiorcy na terenie Polski.

Regulamin sklepu internetowego, a umowa o dropshipping

W interesie przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż na odległość za pomocą sklepu internetowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) w regulaminie sklepu internetowego powinny znaleźć się wszystkie informacje przewidziane w art. 12 ust. 1 Ustawy z uwagi na fakt, iż jest to obowiązek przedsiębiorcy, który zawiera umowy na odległość np.: przy prowadzeniu sklepu internetowego.

Zgodnie z art. 12 niniejszej Ustawy najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, itd.

Jednocześnie wskazujemy, że porady E-punktu konsultacyjnego nie są poradami indywidulnymi, a jedynie mają na celu przedstawienie obowiązujących przepisów prawa dla ogólnego zagadnienia prawnego. 

Dodatkowo pełniejsze informacje w zakresie objętym pytaniem znajdują się pod linkami zamieszczonymi poniżej:

  1. Umowa o dropshipping
  1. Porada: Inne formy handlu w mikro i małym przedsiębiorstwie
  1. Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672);
  2. art. 7, art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 922);
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 poz. 361);
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. 2014 poz. 851);
  5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2016 poz. 710);
  6. art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

 

Stan prawny aktualny na dzień 31 sierpnia 2016 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.