Porady eksperta

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. Chciałby się dowiedzieć, o czym musi pamiętać w takiej sytuacji.

 

Wykup samochodu z leasingu na firmę i cele mieszane

Na wstępie warto wyjaśnić, że wykup samochodu z leasingu i wprowadzenie go do firmy umożliwia przedsiębiorcy możliwość ujęcia majątku w ewidencji środków trwałych. W takiej sytuacji wydatek będzie księgowany w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. sytuacji, gdy zakup samochodu nastąpił z przeznaczeniem mieszanym (będzie wykorzystywany w działalności, a także potencjalnie prywatnie) wówczas przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo częściowego odliczenia VAT.

Jeżeli zbywamy firmowy samochód należy wykazać przychód z działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy sprzedaż nastąpi po miesiącu oraz przed czy po upływie pół roku. Taka  sprzedaż jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów i tym samym podlega opodatkowaniu stawką 23%. Dodatkowo dokonana sprzedaż majątku firmowego (np. wykupionego pojazdu z leasingu) powiększa podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym sprzedaż majątku wykupionego z leasingu może znacznie zwiększyć zobowiązanie względem ZUS podatnika. Dokonana sprzedaż wykupionego samochodu wówczas nie podlega pomniejszeniu o np. uprzednio ujmowane raty leasingowe (opodatkowujemy i oskładkujemy pełną sprzedaż).

 

Odliczenie VAT a sprzedaż wykupionego pojazdu

Sprzedając samochód, przedsiębiorca może być uprawniony do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu w drodze korekty podatku naliczonego dokonywanej na podstawie przepisów art. 90b ustawy o VAT. W przypadku samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy. Tym samym sprzedając samochód rok po zakończeniu miesiąca wykupu samochodu z leasingu, podatnik do korekty takiej nie będzie uprawniony.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli przedsiębiorca od zakupu pojazdu nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, np. zakup nastąpił na fakturę marża, wówczas przekazanie składnika majątku na cele prywatne nie powoduje konsekwencji w podatku VAT. Tym samym sprzedaż takiego wycofanego pojazdu nie będzie opodatkowana VAT. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT odpłatne zbycie wycofanego uprzednio środka trwałego nie doprowadzi do powstania przychodu z działalności gospodarczej tylko wtedy, kiedy sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano pojazd z majątku firmy.

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną

Samochód będący w firmowym leasingu przedsiębiorca może również wykupić prywatnie. Wówczas samochód nie wchodzi do majątku przedsiębiorstwa podatnika. W konsekwencji sprzedaż takiego pojazdu nie podlega opodatkowaniu VAT

Osoba fizyczna, dokonując zakupu auta od innej osoby prywatnej, zobowiązana jest do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący ma 14 dni na złożenie w swoim urzędzie skarbowym poprawnie wypełnionego formularza PCC-3 oraz zapłatę podatku na rachunek tego urzędu. W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomej (w tym pojazdu) stawka podatku wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji. W przypadku zakupu na fakturę od firmy leasingowej nie wystąpi konieczność rozliczania PCC.

 

Zmiany w przepisach wprowadzone przez Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 roku kwestie związane ze sprzedażą wykupionego na cele prywatne pojazdu zostały uregulowane w ramach zmian wprowadzonych przez Polski Ład:

  • jeżeli wykup na cele prywatne miał miejsce do końca 2021 roku to jego sprzedaż po upływie 6 miesięcy nie powoduje powstania przychodu,
  • jeżeli wykup na cele prywatne ma miejsce od 2022 roku to jego sprzedaż po upływie 6 lat nie powoduje powstania przychodu.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika wskazujemy, że wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną i jego późniejsza sprzedaż od 2022 roku może być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym pod warunkiem, że podatnik odczeka 6 lat od momentu jego wykupu. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie przygotowane przez naszych ekspertów w analogicznej sprawie. Odpowiedź jest dostępna tu

 

Stan prawny na dzień 23 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT