Porady eksperta

Amortyzacja samochodu osobowego (prywatnego) w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 2 sierpnia 2017

Przedstawiony problem prawny: amortyzacja samochodu osobowego (prywatnego) w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

Odpowiedź na problem prawny:

Przedsiębiorca może do celów działalności gospodarczej wprowadzić i wpisać swój samochód jako środek trwały przedsiębiorstwa, nie jest to obowiązek, a jedynie wybór podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać zakupiony przez siebie samochód do celów gospodarczych może zarówno posiadać go w majątku osobistym, jak i wprowadzić go do majątku przedsiębiorstwa tzw.: wpis do ewidencji środków trwałych, jednak o tym powinna rozstrzygnąć potrzeba i zamiar, co do zakresu korzystania z samochodu, co oznacza czy i w jakim zakresie samochód będzie wykorzystywany zarówno w celach osobistych jak i/lub tylko gospodarczych (do prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Samochód firmowy, a ewidencja

Za środki trwałe, które podlegać mogą amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032) uznaje się środki:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika;
 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22n ust. 1 ewidencja środków trwałych powinna zawierać m.in.:

 • datę przyjęcia do używania (wprowadzenie do działalności gospodarczej);
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów;
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Na marginesie należy dodać, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup samochodu firmowego (spełniającego definicję środka trwałego – patrz szerzej wyżej) powinien od razu wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz poddawać amortyzacji. Jeżeli przedsiębiorca nabył swój samochód do celów prywatnych, a następnie chce go wprowadzić do firmy to powinien dokonać takiego przeniesienia.

Podstawa prawna:

 • 1.art. 22a ust. 1, 22n ust. 1 i inne Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032);

Stan prawny aktualny na dzień 7 sierpnia 2017 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst