Umowa licencyjna

Umowy licencyjne występują co do zasady w dwóch obszarach własności intelektualnej. Po pierwsze, w obszarze własności przemysłowych czyli patentów, praw ochronnych do wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz w drugim powszechnym zakresie jakim są majątkowe prawa autorskie. Licencja sprowadza się do prawa korzystania z określonego utworu twórcy na określonym polu eksploatacji, czyli w oznaczonym zakresie lub/i do oznaczonego celu.

Licencja może być terminowa i wyłączna lub bezterminowa i nie wyłączna. Z tytułu udzielonej licencji twórca, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie lub nabywca takich praw umawia się co do wynagrodzenia jednorazowego lub okresowego zwanego często tantiemami, które musi płacić licencjobiorca eksploatujący dane prawo. Prawa te są prawami majątkowymi. Stanowiąc mienie, są zaliczane do aktywów przedsiębiorcy jako wartości niematerialne i prawne.

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki