Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przy jednoczesnym zatrudnieniu na etat oraz prowadzeniu działalności gospodarczej

Pytanie z dnia 7 czerwca 2017

Przedstawiony problem prawny: Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przy jednoczesnym zatrudnieniu na etat oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.

Odpowiedź na problem prawny:

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej podlegają obniżeniu (przedsiębiorca może płacić tzw. składkę preferencyjną). 

Każdy pracodawca zatrudniając pracownika obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do ZUS oraz jako płatnik naliczania i uiszczania składek na ubezpieczenie od dnia zawarcia stosunku pracy do dnia jego ustania (także przy umowie zlecenia).

Jeżeli pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, dodatkowo prowadzi działalność gospodarcza dochodzi do tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń, a więc dana osoba spełnia jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z więcej, niż jednego stosunku prawnego. Osoba taka, gdy podlega już obowiązkowo ubezpieczeniu z racji stosunku pracy, to nie będzie musiała opłacać składki ubezpieczenia społecznego po raz drugi (jako prowadzący działalność gospodarczą). W praktyce oznacza to, iż po zarejestrowaniu działalności, przedsiębiorca pracujący już na podstawie umowy o prace zobowiązany jest do złożenia odpowiednich formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od rejestracji co zapewni mu korzystniejsze traktowanie, a więc płacenie niższych składek od tych, które płacą pozostali przedsiębiorcy, jednakże po spełnieniu następującego warunku – umowa o pracę owego przedsiębiorcy musi opiewać co najmniej na kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 2000 zł brutto). W takiej sytuacji przedsiębiorca indywidualny z tytułu przychodów w swojej działalności nie musi odprowadzać składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, opłacane będą one przez pracodawcę z tytułu umowy o pracę. Przedsiębiorca musi jedynie opłacić składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (do 10 dnia każdego miesiąca), ewentualnie w czasie naliczania podatku dochodowego.

W przypadku gdy praca  na podstawie umowy o prace rozpoczęta jest w trakcie prowadzenia działalności, przedsiębiorca winien dokonać wyrejestrowania siebie z ZUS poprzez wypełnienie i dostarczenie do właściwego urzędu ZUS deklaracji ZUS ZWUA. Jednocześnie należy również złożyć deklarację ZUS ZZA rejestrującą do ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu gdy jego wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobligowany jest zapłacić składki także za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu działalności gospodarczej.

Pracodawca w roku 2017 ponosi koszty części składki proporcjonalnie do wynagrodzenia pracownika:

 • składka emerytalna – 9,76 proc. (pracownik - 9,76 proc.)
 • składka rentowa – 6,5 proc. (pracownik-1,5 proc.)
 • składka wypadkowa – 1,8 proc.
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc.
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.
 • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50 proc. (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Pracownik w takiej sytuacji opłaca także składkę chorobową (2,45 proc.) i zdrowotną (9 proc.) Składki płacone przez pracownika, pracodawca potrąca z jego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca  przez pierwsze 24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia dzielności gospodarczej płaci składki w obniżonej wysokości:

 • ubezpieczenie zdrowotne 297,28
 • ubezpieczenie emerytalne 117,12
 •  ubezpieczenie rentowe 48,00 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 14,70 zł
 •  ubezpieczenie wypadkowe 10,80 zł

Po ustaniu okresu preferencyjnego składki płacone przez indywidualnego przedsiębiorcę wynoszą.

 • ubezpieczenie zdrowotne 297,28
 • ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł
 •  ubezpieczenie rentowe 204,62 zł
 •  ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł (dobrowolne)
 • ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł (dobrowolne)
 • Fundusz Pracy 62,67 zł (Obowiązek opłacenia składki nie wystąpi, gdy indywidualny przedsiębiorca nie posiada żadnego innego tytułu  do ubezpieczenia społecznego. W przypadku gdy jest zatrudniony także np. na umowę o pracę bądź zlecenie, a łączna podstawa do zapłaty wymiaru składek wynosi minimum minimalne wynagrodzenie ( w 2017 r. 2000 zł brutto) przedsiębiorca musi opłacić składkę na Fundusz Pracy).

Trzeba pamiętać także, że przedsiębiorca zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek opłacenia składki zdrowotnej (dodatkowo prócz tej opłaconej przez pracodawcę). Jednakże wysokość tej składki ulega zmniejszeniu poprzez odjęcie większej części składki zdrowotnej od podatku dochodowego.  Odliczeń dokonuje się na koniec roku lub na bieżąco, obniżając zaliczkę na podatek dochodowy za okres, w którym składka została opłacona. Jednakże to nie wszystko, albowiem składkę zdrowotną można odejmować od podatku dochodowego dotyczącego różnych źródeł, w tym umowy o pracę. Rekomendujemy więc, aby w przypadku gdy działalność (szczególnie w początkowym okresie) nie przynosi wysokich dochodów, a tym samym podatek dochodowy z tego tytułu jest na tyle niski, iż nie pozwala na odliczenie składki zdrowotnej, dokonać odjęcia od podatku zapłaconego właśnie z umowy o pracę.

Stan prawny na: 13 czerwca 2017 r

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2016.963 t.j)

2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. 2016. 1793) 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

baner rozlicz pit za 2017