Porady eksperta

Wyprowadzka z mieszkania a czynsz

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z pytaniem dotyczącym płatności czynszu za wynajmowane mieszkanie. Wskazała, że z uwagi na zalanie mieszkania przez sąsiada zmuszona była się wyprowadzić. Czy w takiej sytuacji musi opłacać czynsz za mieszkanie?

 

Definicja umowy najmu

Zgodnie z art. 659 §1 Kodeksu cywilnego Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W §2 wskazano, że czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie wynajmującemu umówionego czynszu, przy czym, jak wynika z przepisu, czynsz może być zarówno świadczeniem pieniężnym, jak i niepieniężnym. W zależności od przedmiotu i sposobu uiszczania czynszu może on przybrać charakter świadczeń okresowych (tak zwłaszcza w przypadku cyklicznych świadczeń pieniężnych w umowach zawartych na dłuższy czas), świadczenia jednorazowego (np. za jednorazowe wypożyczenie roweru), a także ciągłego, w przypadku niektórych świadczeń niepieniężnych.

 

Niekorzystanie z przedmiotu najmu a czynsz

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 lutego 2017 r., V CNP 32/16, LEX nr 2237426 obowiązek uiszczania czynszu nie jest zależny od tego, czy najemca z najętej rzeczy korzystał. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że niezależnie od tego czy Najemca korzysta z mieszkania czy nie – winien opłacać czynsz.

Jednak podstawowym dokumentem, który decyduje o obowiązku opłacania czynszu jest umowa zawarta z Wynajmującym. W umowie powinny zostać określone warunki, kiedy Najemca może zostać zwolniony z opłacania czynszu (np. zaistnienie siły wyższej). 

 

Wypowiedzenie umowy najmu

Długotrwałe niekorzystanie z mieszkania powinno skutkować wypowiedzeniem umowy najmu, albowiem w czasie jej trwania Najemca jest obowiązany do opłacania czynszu. Umowę można rozwiązać na kilka sposobów:

  • składając wypowiedzenie umowy;
  • zawierając z wynajmującym porozumienie o rozwiązaniu umowy lub 
  • czekając na upływ okresu, na jaki umowa została zawarta.

Wobec powyższego jeśli Użytkowniczka nie zamierza dalej wynajmować mieszkania, powinna złożyć wypowiedzenie umowy. Sytuacja związana z zalaniem mieszkania nie zwalnia z obowiązku zapłaty czynszu. Wynajmujący może traktować umowę jako wiążącą i żądać od najemcy zapłaty za kolejne okresy jej obowiązywania.

Jeżeli najemca nie rozwiąże skutecznie umowy, wynajmujący może żądać zapłaty czynszu za kolejne miesiące. Każdy miesiąc obowiązywania umowy to kolejny czynsz do zapłaty. Dług najemcy z miesiąca na miesiąc jest zatem coraz wyższy.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w naszym serwisie dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

 

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 22 marca 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT