Porady eksperta

Jak przeprowadza się ustanowienie służebności drogowej?

Ważne:

Jeżeli właściciel nieruchomości władnącej jest również właścicielem nieruchomości obciążonej to ma tym samym zapewniony dojazd przez własną nieruchomość do drugiej nieruchomości. W takim przypadku ustanowienie służebności drogi koniecznej nie jest konieczne. Jednakże jeżeli mamy do czynienia z dwiema odrębnymi nieruchomościami dla, których są założone dwie odrębne księgi wieczyste to w takim wypadku nie powinno być przeszkód do obciążenia jednej nieruchomości służebnością drogi na rzecz drugiej nieruchomości, z uwagi na spełnienie warunków opisanych w art. 285 § 1 K.C. Zgodnie z ww. przepisem nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Ważne:

Umowa o ustanowienie służebności drogi koniecznej czy też oświadczenie o ustanowieniu służebności, powinny zawierać wniosek o ujawnienie służebności w księgach wieczystych prowadzonych dla obu nieruchomości, tj. nieruchomości władnącej jak i nieruchomości obciążonej.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!


Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe artykuły po rejestracji

Zaloguj się na mikroPorady.pl

Rejestrując się w serwisie mikroPorady.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do porad, instrukcji, regulaminów, kazusów, wzorów umów z orzecznictwem i komentarzami - będziemy bezpłatnie odpowiadać na Twoje bieżące problemy, pisząc indywidulane wyjaśnienia i interpretacje.

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w mikroPorady.pl a otrzymasz, co najlepsze dla Twojej mikro firmy!