Porady eksperta

Jak przeprowadza się ustanowienie służebności drogowej?

Zgodnie z art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego (K.C.) jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Przez pojęcie służebności rozumiemy obciążenie cudzej nieruchomości prawem na rzecz innej osoby lub nieruchomości, mające na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości (służebności gruntowe) albo zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej (służebności osobiste). Wskazać należy, że podmiotowi uprawnionemu z tytułu służebności przysługuje wolność prawnie chroniona korzystania z obciążonej rzeczy tu nieruchomości. Zakres takiej wolności mogą określać np. umowa, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Pojęcie drogi koniecznej obejmuje służebność nieruchomości taką, która ma umożliwić przez nią dostęp do drogi publicznej tj. drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, a także wewnętrznej z innej nieruchomości, która takiego dostępu nie ma. Powyższe daje możliwość przechodzenia lub przejazdu przez cudzą nieruchomość, celem dotarcia do drogi publicznej, często wbrew woli właściciela nieruchomości obciążonej.


Od 2008 roku pomagamy bezpłatnie polskim mikro przedsiębiorcom od @ do Z

Zaloguj się na mikroPorady.pl
a zobaczysz ile na tym zyskasz!

Otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do porad, instrukcji, regulaminów, kazusów, wzorów umów z orzecznictwem i komentarzami - będziemy bezpłatnie odpowiadać na Twoje bieżące problemy, pisząc indywidulane wyjaśnienia i interpretacje.

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam. 

Włącz się w mikroPorady.pl a otrzymasz, co najlepsze dla Twojej mikro firmy!