Porady eksperta

Doradca podatkowy, kim jest i gdzie go znaleźć?

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej wyboru doradcy podatkowego. Chciałby się dowiedzieć, gdzie może znaleźć doradcę podatkowego.

 

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego uregulowany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. (dalej: „Ustawa”). Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie określonych w Ustawie kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa.

Ustawa wskazuje doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

 

Zakres czynności doradcy podatkowego

Zgodnie z Ustawą, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1)      udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2)      prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3)      sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4)      reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

5)      wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).

Współpraca z doradcą podatkowym

Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego.  Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.

Terminowe dostarczanie dokumentów do kancelarii to podstawa. Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymania wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty w ostatniej chwili, utrudnia się pracę doradcy.

Dostarczane do kancelarii faktury i dokumenty muszą być dobrze opisane (np. kupując środek trwały należy zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.

Warto skonsultować z doradcą podatkowym, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

 

Lista doradców podatkowych

Lista doradców podatkowych wykonujących zawód w Polsce jest dostępna pod linkiem: Lista doradców podatkowych - KIDP - Wyszukaj doradcę Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z doradcą podatkowym w naszym serwisie jest dostępny wzór umowy o wsparcie i doradztwo podatkowe. Umowa jest dostępna pod linkiem: Umowa o wsparcie i doradztwo podatkowe - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

 

Stan prawny: 17 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2117).

 

 

Ryczałt a karta podatkowa

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, podczas wyboru formy opodatkowania powinien kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (zasady ogólne), stanowiąca formę opodatkowania przychodów z działalności. Kolejną równie często wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, stanowiący korzystną alternatywę dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, z uwagi na stałą stawkę podatku dochodowego. W dzisiejszym poradniku przedstawimy jednak dwie pozostałe – zryczałtowane formy opodatkowania, tj. kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku drobnych usługodawców i niewielkich firm handlowych, dobrym rozwiązaniem jest karta podatkowa. Jest to najprostsza metoda rozliczeń i z Urzędem Skarbowym, skierowana przede wszystkim do osób prowadzących mniejsze zakłady usługowe czy handlowe. Metoda karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc ustalonej kwoty podatku. Jest ona niezależna od osiągniętych przychodów w danym okresie. Są to zazwyczaj małe kwoty, należy jednak pamiętać, że podatek trzeba zapłacić nawet, gdy w danym miesiącu działalność nie przyniosła przychodów.

Istotną korzyścią wynikającą z rozliczania się poprzez kartę podatkową jest brak obowiązku prowadzenia jakichkolwiek ewidencji. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju działalności oraz wielkości gminy, na terenie której przedsiębiorca funkcjonuje (liczba mieszkańców). Zgłoszenia tej formy opodatkowania dokonuje się wypełniając formularz PIT-16.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT