Kazusy prawne

Zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Niniejszy kazus prezentuje w jakim zakresie masz Przedsiębiorco - jako pracodawca obowiązku zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w pracy. Przedstawia jeden z przykładów z życia, który ukazuje jak ważne jest zapewnienie tego bezpieczeństwa i w jakim zakresie odpowiada pracodawca za niedopełnienie tego obowiązku.

„Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy. Tolerowanie przez dozór niewłaściwych, zagrażających bezpieczeństwu metod pracy uzasadnia uznanie winy zakładu pracy, jeżeli wskutek stosowania tych metod nastąpi wypadek.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I PK 124/10).

 

Stan faktyczny:

Anna Kowalska – pracownik sklepu, powódka;

Jan Nowak – właściciel sklepu Stonka, pozwany.

Pani Anna Kowalska, pracownik sklepu Stonka w dniu 8 marca 2010 r. uległa wypadkowi w miejscu pracy – poślizgnęła się na śliskiej podłodze w sklepie. W zawiązku z doznanymi obrażeniami wystąpiła do sądu o przyznanie renty i zadośćuczynienia.

Argumentację pozwu oparto na zarzucie niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zawartego w art. 207 Kodeksu pracy czyli na nieprzestrzeganiu jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Oznacza to, że bez względu na to komu pracodawca powierzy obowiązki w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, nadal ponosi odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z zaniedbań.

Według art. 210 Kodeksu pracy, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 619/99).

Warto zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi przestępstwo określone w art. 220 Kodeksu karnego, może także stanowić wykroczenie z art. 283 Kodeksu pracy.

W przypadku Pani Anny Kowalskiej doszło do naruszenia art. 207 Kodeksu pracy. Mimo że dysponowano odpowiednią maszyną służącą do mycia podłogi i jednoczesnego osuszania podłoża, używano mopa. Taki sposób sprzątania w ciągu pracy powodował niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na mokrej powierzchni przez pracowników sklepu. Rezygnacja ze stosowania maszyny lub konieczność używania mopa powinna łączyć się z zapewnieniem pracownikom odpowiedniego obuwia antypoślizgowego. Pracodawca wiedząc o sprzątaniu podłogi mopem i mając świadomość zagrożenia wypadkiem, nie wyposażył pracowników odpowiednim obuwiem. Tym samym dopuścił się naruszenia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny