Kazusy prawne

W jakich krajach musisz odprowadzać podatki prowadząc sklep internetowy z możliwością wysyłki do krajów Europejskich

Ważne:

Podatek od dochodów uzyskanych ze sprzedaży odprowadza się w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. W przypadku prowadzenia działalności „międzynarodowej", istotne jest faktyczne miejsce prowadzenia działalności. Miejscem prowadzenia działalności rekomendowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest zakład przez który prowadzenia działalności.

Jako „zakład" rozumiana jest stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa na terenie danego kraju, w szczególności:

 • siedziba zarządu,
 • filia,
 • biuro,
 • zakład fabryczny,
 • warsztat,
 • kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.
 • grupa robót budowlanych.

„Zakład" nie obejmuje:

 • użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 • utrzymanie składów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
 • utrzymanie składów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 • utrzymanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 • utrzymania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 • utrzymania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 • użytkowania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich mowa od punktu a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Strona internetowa, będąca „wirtualnym miejscem prowadzenia działalności" nawet dedykowana dla danego kraju nie stanowi zakładu przedsiębiorcy. Dla powstania zakładu istotne jest „założenie serwera" w państwie, w którym odprowadzane będą podatki, a także aby jednocześnie za pomocą „tego serwera" prowadzić działalność czyli oferować produkty, usługi na rynku, przyjmować zlecenia m.in. zawierać umowy, i to „taki serwer" wskazuje na miejsce prowadzenia działalności międzynarodowej.

Zagadnienie prawne: Brak posiadania w kraju zakładu skutkuje brakiem opodatkowania

 

Stan faktyczny:

Spółka XXX z siedzibą w Niemczech, prowadzi działalność w zakresie handlu internetowego na terytorium Niemiec i krajów Europy Zachodniej. Serwer, na którym umieszczone są strony internetowe, za pośrednictwem których zawierane są transakcje, zlokalizowany jest na terytorium Niemiec.

Wnioskodawca sprzedaje towary na terenie Polski. Towary nabywane na rzecz klientów z Polski są nabywane na jej terytorium, od polskich podmiotów. Towary dostarczane klientom z Polski, wysyłane są także z Polski.

Wszelkie czynności techniczne związane z obsługą dostaw towarów polskim klientom (w szczególności: kontakt z klientem, kompletowanie zamówienia, pakowanie, organizowanie wysyłki, przyjmowanie zwrotów) będą zlecone polskiemu podmiotowi, od którego Wnioskodawca będzie nabywał przedmiotowe towary. Wnioskodawca nie będzie wynajmował biur (pomieszczeń) na terytorium Polski, nie będzie także zatrudniał w Polsce pracowników.
Serwer, na którym będą umieszczone strony internetowe, za pośrednictwem których zawierane będą umowy z klientami z Polski, zlokalizowany będzie na terytorium Niemiec.

 

Przedstawiony problem prawny:

 • Czy dochodzi do powstania zakładu spółki Niemieckiej na terytorium RP w rozumieniu umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką, a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?
 • Czy spółka Niemiecka jest zobowiązana do rozliczania się w Polsce z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów na rzecz klientów z Polski?

 

Rozstrzygnięcie organu:

„W przypadku handlu za pośrednictwem Internetu istotną kwestią jest także ustalenie, czy działalność przedsiębiorstwa może być uważana za całkowicie lub częściowo wykonywaną w miejscu, w którym przedsiębiorstwo posiada do własnej dyspozycji urządzenie, w tym serwer, (zgodnie z komentarzem do art. 5 Konwencji OECD pkt. 42.1-42.10). Kwestia, czy przedsiębiorstwo prowadzi całość lub część działalności za pośrednictwem takiego urządzenia wymaga zbadania każdego przypadku oddzielnie. Jeżeli przedsiębiorstwo eksploatuje urządzenie informatyczne w szczególnym miejscu, to zakład może zaistnieć nawet wówczas, gdy nie ma personelu obsługującego urządzenia. (...)Jeżeli poprzez serwer są wykonywane typowe funkcje związane ze sprzedażą (na przykład zawieranie kontraktów z klientem, realizacja płatności i dostawa produktów są wykonywane automatycznie za pośrednictwem urządzenia informatycznego położonego w tym miejscu) to takiej działalności nie można uznać za działalność przygotowawczą lub pomocniczą.

Działalność spółki niemieckiej w tym przypadku nie będzie spełniała warunków odnośnie istnienia placówki na terytorium Polski, gdyż brak jest pomieszczeń pozostających w dyspozycji Wnioskodawcy w których mógłby wykonywać swoją działalność gospodarczą. Serwer, na którym będą umieszczone strony internetowe, za pośrednictwem których zawierane będą umowy z klientami z Polski, zlokalizowany będzie na terenie Niemiec. Czynności wykonywane na terenie Polski za pośrednictwem polskiego podmiotu będą miały przygotowawczy i pomocniczy charakter.

Ważne:

Izby podatkowe wydają interpretacje indywidualne, jeśli zatem nie wiesz czy prowadząc działalność podobną do przedstawionej jesteś zwolniony z podwójnego opodatkowania wystąp o swoją indywidualną interpretacje do odpowiedniego organu.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny