Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej

W dniu 6 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy dotyczące pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik może złożyć wniosek o pracę zdalną.

Praca zdalna powinna być oparta na porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, pod adresem zamieszkania pracownika. Praca realizowana z domu będzie przebiegała z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wykonywanie pracy zdalnej wymaga uzgodnienia między stronami umowy o pracę, które może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Gdy następuje ono w trakcie zatrudnienia, wówczas może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Należy podkreślić, że nie ma ustawowego wzoru wniosku o pracę zdalną, co oznacza, że każdy pracodawca albo pracownik może przygotować swój własny dokument. Przygotowaliśmy przykładowy wzór wniosku, który pracownik zamierzający wykonywać pracę w formie zdalnej może przedłożyć pracodawcy.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki