Umowa o pracę na dwóch stanowiskach

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa o pracę na dwóch stanowiskach

Przedsiębiorco, zanim zatrudnisz jednego pracownika na dwóch stanowiskach w ramach jednej umowy o pracę musisz wiedzieć, jak prawidłowo sformułować zapisy umowy o pracę, aby uniknąć zarzutu obejścia prawa i narazić się na ryzyko wytoczenia powództwa o zapłatę zaległych wynagrodzenia z tytułu nadgodzin.

Przepisy kodeksu pracy nie zawierają odrębnej regulacji dotyczącej zatrudniania jednego pracownika u jednego pracodawcy, na dwóch stanowiskach w ramach jednej umowy o pracę. Działanie takie jest prawnie dopuszczalne, ale w praktyce może nastręczać wielu trudności. Bez względu na to, czy zatrudnisz tego samego pracownika na jednym lub kilku stanowiskach, w ramach jednej lub więcej umów o pracę, w istocie będzie was łączył jeden stosunek pracy. Bardzo ważne jest przy tym, aby przyjęta przez Ciebie konstrukcja, warunki pracy i płacy oraz łączny wymiar etatu na wszystkich powierzonych pracownikowi stanowiskach nie przekroczyły kodeksowych wartości.

Przede wszystkim zakres obowiązków na każdym z powierzanych pracownikowi stanowisk musi być rzeczywiście odmienny, np. magazynier i kierowca lub sekretarka i księgowa.

Ponadto pracownik na żadnym z powierzonych mu stanowisk nie może być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Tym samym praca na każdym stanowisku musi być wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym suma etatów nie może przekraczać jednego pełnego etatu, ale może być mniejsza. W przeciwnym wypadku może grozić Ci m.in. zarzut obejścia przepisów o nadgodzinach. Pracownik nie może przy tym jednocześnie w tym samym czasie pracować na dwóch stanowiskach i w tym samym czasie wykonywać różnych obowiązków.

Formułując postanowienia umowy o pracę oraz określając zakres obowiązków powinieneś tak je ukształtować, aby zachować ich odrębność.

Fakt, iż zawierasz umowę o pracę z jednym pracownikiem na dwóch stanowiskach nie powinien również odwracać uwagi od istotnych elementów, które powinny znaleźć się w każdej umowie o pracę, a także od obowiązujących od 22 lutego 2016 r. nowych zasadach zatrudniania pracowników na czas określony oraz zapewnić wynagrodzenie minimalne.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy o pracę z jednym pracownikiem na dwóch stanowiskach wraz z objaśnieniami.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki