Porozumienie pracodawców w przedmiocie leasingu pracowniczego

Przedmiotem porozumienia pracodawców w przedmiocie leasingu pracowniczego jest swoisty „najem” pracownika/pracowników jednego pracodawcy na rzecz innego, potocznie nazywany także „wypożyczeniem” pracownika/pracowników przez innego pracodawcę niż tego u którego są rzeczywiście zatrudnieni. Sam zwrot „leasingu pracowniczego” nie jest zwrotem ustawowym.

Jednakże, pomimo braku posługiwania się nim przez ustawodawcę, doktryna jest zgodna, że instytucję leasingu pracowników reguluje art. 1741 k.p. Zgodnie z tym przepisem do powstania leasingu pracowniczego wymagane jest jednak spełnienie pewnych przesłanek tj. uzyskania zgody pracownika na udzielenie mu urlopu bezpłatnego u aktualnego pracodawcy oraz zawarcie porozumienia między aktualnym pracodawcą, a nowym regulującym zasady „wypożyczenia” pracownika.

W wyniku zawarcia takiego porozumienia, dochodzi do pewnego rodzaju „zawieszenia” stosunku pracy u aktualnego pracodawcy. Pracownik zawiera wprawdzie umowę o pracę z nowym pracodawcą, ale nie oznacza to rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym. Oczywiście przepisy dopuszczają także, aby pracownik w okresie bezpłatnego urlopu udzielonego z jego inicjatywy (a nie Twojej, jako pracodawcy) wystąpił do Ciebie o zgodę na wykonywanie pracy u innego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nie musisz zawierać porozumienia z tym przedsiębiorcą, jednakże powinieneś zabezpieczyć swoje interesy poprzez odebranie od pracownika odpowiednich oświadczeń, przykładowo w przedmiocie braku konkurencyjnego w stosunku do Twojej charakteru działalności prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

Pamiętaj również, że leasing pracowniczy nie jest pośrednictwem pracy, która jako działalność regulowana jest zastrzeżona wyłącznie dla agencji pośrednictwa pracy! W celu uniknięcia zarzutu obejścia prawa w tym zakresie, zachowaj wszystkie wymagane prawem warunki leasingu pracowniczego regulowanego art. 1741 k.p.

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki