Porady eksperta

Sprzedaż wycieczek online, a rejestracja zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz Regulamin sprzedaży

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 15 lipca 2017

Zapytanie: Sprzedaż wycieczek online, a rejestracja zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz Regulamin sprzedaży

Prowadząc serwis, który musi zbiera i przetwarzać dane osobowe użytkowników, właściciel serwisu stanie się administratorem danych, jednakże nie musi wykonywać tej funkcji osobiście. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.

Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2016.922) nakłada się na osobę, która przetwarza dane obowiązek zgłoszenia tego faktu i zarejestrowania zbioru danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: GIODO). Można to zrobić wypełniając odpowiedni wniosek online lub składając jego papierową wersję.

Patrz także: Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku

Oferując na swojej stronie internetowej możliwość zawarcia umowy kupna sprzedaży, staje się Pan przedsiębiorcą na którym spoczywają obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta. Niezbędne jest więc m.in. posiadanie regulaminu regulującego zasady zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które regulują, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały warunkach umowy.

Przedewszystkim przedsiębiorca musi zawrzeć w takiej instrukcji bądź regulaminie świadczenia usług (sprzedaży) bądź ogólne warunki zawierania umów które będą zawierały treść w zakresie wzorca lub zasad, które nie będą zawarte w umowie pisemnej z klientem.

Patrz:

Regulamin sprzedaży

Umowa sprzedaży online

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2016.922)
  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U 2017.229)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst