Porady eksperta

Wynajem mieszkania

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej wynajmu mieszkania. Wskazał, że jest właścicielem mieszkania i w najbliższym czasie zamierza je wynająć. Prosi o udzielenie porady, o czym powinien pamiętać i na co zwrócić uwagę.

W pierwszej kolejności należy zawsze zweryfikować drugą stronę transakcji. Zanim zdecydujemy się podpisać umowę z najemcą. warto dołożyć wszelkich starań, żeby upewnić się, czy potencjalny lokator jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje. Jeśli inwestor nie chce wynajmować mieszkania konkretnym grupom osób, jak np. studentom, obcokrajowcom lub właścicielom zwierząt, należy o tym napisać w ogłoszeniu. Warto zaznaczyć, na jakich najemcach nam zależy – czy są to osoby pracujące, studenci czy rodziny z dziećmi. Aby dobrze wybrać lokatorów, należy dobierać ich na podstawie przeprowadzanych rozmów. 

Umowę najmu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Czas na jaki zawiera się umowę najmu może być określony lub nieokreślony. Jeżeli stosunek trwa dłużej niż 1 rok wymagana jest forma pisemna, a w przypadku jej niezachowania domniemywa się, że zawarto ją na czas nieoznaczony. Domniemanie takie istnieje także wtedy, gdy najem trwa dłużej niż 10 lat. Umowa najmu powinna precyzować warunki, które uzgodniły strony umowy – np. wysokość czynszu, termin płatności, okres wypowiedzenia czy trwania umowy. Istotną kwestią jest również sporządzenie protokołu przekazania lokalu w formie pisemnej – należy spisać wszystkie sprzęty w lokalu, opisać co się znajduje w mieszkaniu. Warto dodać do protokołu zdjęcia mieszkania w dniu przekazania, które pomogą w przypadku ewentualnych zniszczeń w lokalu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W umowie wynajmu mieszkania powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • przedmiot umowy – opis i dokładny adres nieruchomości,
 • określenie stron umowy,
 • cel najmu oraz liczba osób wynajmujących,
 • prawa i obowiązki stron umowy,
 • wysokość czynszu i innych opłat oraz termin i sposób ich płatności,
 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • czas trwania umowy,
 • warunki i okres wypowiedzenia umowy; warto przy tym pamiętać, że wypowiedzenie przez właściciela może być bowiem dokonane tylko zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów i powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia,
 • ustalenia w zakresie prawa podnajmu;
 • wysokość kaucji i sposób jej rozliczenia,
 • dokumenty, które stanowią załączniki do umowy najmu – m.in. wzory protokołu przekazania i zwrotu lokalu, wskazanie innego lokalu do którego najemca wyprowadzi się w wypadku eksmisji, zgoda właściciela innego lokalu do zamieszkania w nim najemcy itp.
 • także określenie kar umownych wynikających z niestosowania się do niej.

Umowa najmu musi zostać podpisana przez najemcę i właściciela nieruchomości, a także sporządzona w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron. 

W umowie może zostać ustalona kaucja. To określona suma pieniędzy, której zadaniem jest zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania umowy. Kaucja może być wykorzystana na pokrycie strat wynikłych z realizacji umowy. Jest pobierana przy podpisaniu umowy i w umowie też powinien się znaleźć o niej stosowny zapis. Najemca powinien zadbać o poświadczenie pobrania kaucji. Najemca przy rozwiązaniu umowy może domagać się jej zwrotu. Warto zadbać, by w umowie znalazło się postanowienie o stanie osobowym lokalu, aby później nie okazało się, że w mieszkaniu będzie mieszkać więcej osób, aniżeli było zadeklarowane.

Kolejną kwestią jest zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego i opłacenie podatku. Wynajmując mieszkanie bez zgłoszenia wiele ryzykujemy, gdyż ktoś z osób trzecich może donieść na nas do urzędu skarbowego. Wynajmując mieszkanie, uzyskujemy dochody, dlatego należy o tym poinformować urząd skarbowy. To, jaką kwotę podatku od wynajmu mieszkania zapłacimy, zależy od formy opodatkowania. Osoba prywatna, która wynajmuje mieszkanie, może skorzystać z rozliczenia na zasadach ogólnych, tzw. skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława

Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT