Porady eksperta

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym jednoosobowej działalności gospodarczej

Użytkowniczka naszego serwisu planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. Zamierza zajmować się pośrednictwem w sprzedaży usług, otrzymując za to wynagrodzenie prowizyjne. Zaznacza, że będzie ponosić minimalne koszty uzyskania przychodu (ograniczając się w zasadzie do opłaty za Internet, telefon itp.), jest bezrobotna, rozlicza się wspólnie z mężem i wychowuje trójkę dzieci, korzystając z tego tytułu ze stosownej ulgi. Użytkowniczka prosi o wskazanie dogodnej dla niej formy opodatkowania.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

W art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zdefiniowano działalność gospodarczą jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Zasadniczym celem wykonywania działalności gospodarczej jest osiąganie przychodów, co z kolei implikuje podleganie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Aktualnie przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z następujących form opodatkowania:

  1. na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – stawka 12 % lub 32 %;
  2. podatek liniowy – stawka 19 %;
  3. ryczałt – stawka od 2 % do 17 %

Nowi przedsiębiorcy są pozbawieni możliwości skorzystania z czwartej formy opodatkowania – karty podatkowej, albowiem począwszy od 2022 r., opodatkowanie według tej metody można jedynie kontynuować.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Wybór optymalnej formy opodatkowania wymaga poddania wnikliwej analizie konkretnego przypadku z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy. W świetle informacji podanych w treści zapytania, naszym zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór formy opodatkowania na zasadach ogólnych, ponieważ:

(i) stawka podatku jest uzależniona od wysokości osiąganych dochodów – 12 % do kwoty 120.000 zł i stawka 32 % powyżej tej kwoty, co może być korzystne na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej i związanymi z tym początkowymi trudnościami;

(ii) przysługuje kwota wolna od podatku, która w 2023 roku wynosi 30.000 zł (podatek dochodowy jest naliczany dopiero po przekroczeniu tej kwoty dochodu, co jest korzystne w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej na początkowym etapie z uwagi na nierentowność przedsiębiorstwa);

(iii) istnieje możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem;

(iv) możliwość amortyzowania kosztów uzyskania przychodów i obniżanie z tego tytułu należności publicznoprawnych;

(v)  przysługuje prawo do zastosowania ulgi na dzieci, ulgi na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, na Internet.

Na potrzeby niniejszej odpowiedzi, ponieważ Użytkowniczka jest początkującym przedsiębiorą, przyjęliśmy, że osiągnie dochód nie większy niż 120.000 zł w ciągu roku. Skala podatkowa jest wówczas najlepszym rozwiązaniem. Wadą tej formy opodatkowania jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej ZUS, obowiązującej w wysokości 9 % od dochodu (nie mniej niż 270.90 zł miesięcznie). W przypadku przekroczenia wyżej oznaczonej kwoty należy liczyć się ze stawką podatku wynoszącą aż 32 %. Ostatecznie w takim przypadku podatek dochodowy w skali roku wyniesie 10.800 zł i 32 % ponad kwotę 120.000 zł.

Kończąc, podkreślamy jednak, że niniejsza opinia nie stanowi ostatecznej oceny pytania problemowego, albowiem nie sposób uwzględnić w nim wszystkich aspektów przedsięwzięcia którego podejmuje się Użytkowniczka, zwłaszcza nie znając prognozowanych przychodów. Nie można jednak tracić z pola widzenia faktu, iż przedsiębiorcy mają możliwość zmiany formy opodatkowania.

Stan prawny na dzień 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221);
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT