Porady eksperta

Umowa o dzieło z obywatelem Portugalii, mieszkającym w Holandii

Pytanie z dnia 9 października 2018

Przed ustaleniem treści umowy z obcokrajowcem na początek należy dokładnie upewnić się jakie umowy łączą Polskę z krajem którego obywatelstwo posiada Twój potencjalny pracownik/zleceniobiorca.

Jeżeli krajem tym jest kraj należący do UE znacznie łatwiej możesz ustalić warunki i pokonać formalności związane z podpisaniem umowy, obywatele państw członkowskich UE nie są obowiązani m.in do posiadania zezwolenia na pracę na terenie Polski.

 

Ważne:

Na sam początku niezbędne jest też ustalenie czy osoba z którą chcesz zawrzeć umowę o dzieło jest rezydentem Polski.

Rezydentem Polski jest osoba która ma miejsce zamieszkania w Polsce. Jednakże zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za rezydenta należy uznać także osobę która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku gdy podpisujesz umowę z rezydentem podatek rozliczany jest na zasadach ogólnych, bądź stosując umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem pochodzenia pracownika (obywatelstwa).

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową, jest możliwe w przypadki należytego udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika na podstawie jego certyfikatu rezydencji.

Jeżeli więc cudzoziemiec nie posiada statusu rezydenta RP, pracodawca powinien pobrać podatek w wysokości 20% od przychodu, a następnie po zakończeniu roku wystawić pracownikowi IFT-1R, oraz przekazać ją naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nierezydentów, w przypadku gdy pracownik wcześniej chce opuścić RP pracodawca powinien wystawić IFT-1 w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia pracodawcy o swoich planach.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2018.0.1509)

Stan prawny na: 10 października 2018

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst