Porady eksperta

Siedziba firmy w mieszkaniu konkubenta

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 6 lipca 2017

Przedstawiony problem prawny: siedziba firmy w mieszkaniu konkubenta

Odpowiedź: Pytający jako miejsce siedziby działalności gospodarczej chce wskazać mieszkanie należące do konkubenta. W związku z tym oczekuje odpowiedzi w jaki sposób to można zrobić?

Strony mogą zawrzeć umowę dzierżawy, umowę najmu czy umowę użyczenia. Jednakże dla wykazania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej rekomendujemy podpisanie z wynajmującym umowy najmu – o której stanowi art. 680 i kolejne Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2017 poz. 459) dalej jako: KC – części lokalu mieszkalnego po cenach rynkowych. Bardziej precyzyjne określenie czynszu jest zarówno w interesie najemcy, jak i wynajmującego. Dlatego w umowie należy podać nie tylko jego wysokość, w jakim terminie i w jaki sposób będzie płatny (np. do rąk wynajmującego czy na rachunek bankowy), ale także, w jaki sposób i jak często będzie waloryzowany (np. według wskaźników inflacji) oraz mając na uwadze np.: koszty używania lokalu (media, itp.).

Niezależnie od tego czy będzie wskazana konkretna powierzchnia lokalu np.: 1 pokój wraz z przedpokojem, czy procentowo zostanie wskazana powierzchnia lokalu to należy to zrobić.

Dodatkowo należy pamiętać, że jeżeli stawka czynszu jest ustalana za metr kwadratowy, ważne jest, by w umowie została precyzyjnie określona ilość metrów kwadratowych.

Patrz szerzej: Umowa najmu lokalu i powierzchni

 

Podstawa prawna:

  • art. 680 i kolejne Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2017 poz. 459)

Stan prawny aktualny na dzień 11 lipca 2017 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst