Porady eksperta

Dodanie w koszty firmowe wykończenie nowego mieszkania

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas zapytaniem dotyczącym dodania w koszty firmowe kompletnego wykończenia nowego mieszkania (w stanie deweloperskim), które w całości będzie przeznaczone jako biuro dla firmy. Czy można ująć w koszty wykonanie malowania, kładzenia paneli, płytek, wykonanie łazienki, kuchni i pozostałych pomieszczeń? Mieszkanie nie będzie zamieszkiwane tylko będzie służyło jako miejsce pracy.

W interpretacjach podatkowych Krajowej Izby Skarbowej wskazuje się, że można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji od nowego lokalu w stanie deweloperskim. Wobec tego podatnik może odliczy nawet 10 proc. wartości nieruchomości rocznie zamiast 1,5 proc. W jednej ze spraw, w których wydano interpretację podatnik prowadzący jednoosobową działalność, w marcu 2019 r. nabył mieszkanie w stanie deweloperskim. Od marca do września 2019 r. prowadził w nim prace wykończeniowe obejmujące m.in. przebudowę wnętrza, burzenie ścian działowych i wykonanie nowych, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie podłóg, zabudowę łazienki i kuchni. Koszty prac przekroczyły 30 proc. ceny nabycia. W maju 2019 r. przedsiębiorca zgłosił lokal do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na cele firmowe przeznaczył jedno z pomieszczeń oraz część pozostałych. Podatnik zamierzał wprowadzić mieszkanie do ewidencji środków trwałych, by dokonywać od jego wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych w części przypadającej proporcjonalnie na powierzchnię zajętą pod działalność. Zwrócił się do organu, aby potwierdzić, że ulepszenie mieszkania uprawnia go do amortyzacji według indywidualnej stawki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się na takie rozwiązanie. Przypomniał, że na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, przedsiębiorcy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ich ewidencji. Używane lokale to takie, które przed nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 60 miesięcy. Nieruchomość uznaje się za ulepszoną, jeśli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Dyrektor KIS stwierdził, że lokal w chwili zakupu stanowił środek trwały w rozumieniu art. 22a ust. 1 ustawy o PIT. Wnioskodawca może ustalić indywidualną stawkę amortyzacji. Poniesione wydatki wykończeniowe jako wydatki na ulepszenie będą powiększały wartość początkową tego środka trwałego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią interpretacji podatkowej na stronie Krajowej Izby Skarbowej - 0115-KDIT3.4011. 215.2020.1.PS.

Niezależnie od powyższego, rekomendujemy Użytkownikowi wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w swojej sprawie.  Opłata od takiego wniosku wynosi 40 zł. Jest to oficjalna interpretacja organu skarbowego przedstawionego przez wnioskodawcę problemu prawa podatkowego. Przedstawia odpowiedź organu na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych sytuacji opisanej we wniosku. Podatnik zadaje pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w zakresie rozumienia i stosowania przepisów prawa podatkowego w jego sytuacji, a organ podatkowy w terminie do 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe, czy też nie.

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia wnioskodawcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe. 

Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Wnioskodawca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Więcej na temat interpretacji podatkowej oraz sposobu jej uzyskania dowiesz się z naszego artykułu – https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac.  

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 31 października 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT