Porady eksperta

Roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Przez lata rozliczałem się z małżonką i miałem zwroty w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym rzędu 600 do 800 zł. Teraz program wyliczył mi ponad 4600 zł. Czy to wynika z pobranych 17% podatków od stycznia do czerwca 2022 roku (zamiast 12%), czy coś jeszcze ma na to wpływ?

Kwota wolna od podatku jest stosowana w Polsce w rozliczeniach podatkowych PIT-37 i PIT-36. Można ją wykorzystać w różnej wysokości, w zależności od tego, ile zarobiliśmy w poprzednim roku. Zmiany podatkowe, które wprowadził pakiet nazywany „Nowym Polskim Ładem”, spowodowały zwiększenie kwoty wolnej od podatku ponad trzykrotnie. Najprawdopodobniej zmiana kwoty wolnej od podatku spowodowała zwiększenie wysokości zwrotu podatku, o którym mowa w zapytaniu.

Obecnie w 2023 roku, w Polsce najwyższa kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Jednak przez pierwszą połowę 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5100 zł. Obniżono ją wraz z obniżeniem stawki podatkowej. Po zakończeniu roku podatnik może się rozliczyć stosując 12-procentową stawkę PIT z 3600 zł kwoty zmniejszającej, a jeśli wyliczony dla niego podatek hipotetyczny z 17-procentowym podatkiem PIT i z 5100 zł kwoty zmniejszającej będzie dla niego korzystniejszy – otrzyma zwrot różnicy pomiędzy zastosowaniem tych metod.

Kwota wolna od podatku nie przysługuje w Polsce wszystkim podatnikom. Dotyczy ona tylko osób rozliczających się według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, w której występują dwa progi:

 • 17 proc. w przypadku, gdy dochód podatnika będzie niższy niż 120 000 zł;
 • 32 proc. w przypadku, gdy dochód podatnika będzie wyższy niż 120 001 zł

Tym samym możńa skorzystać z kwoty wolnej od podatku tylko wówczas, gdy w ramach rocznego rozliczenia złożymy jedną z poniższych deklaracji:

 • PIT-37 – deklaracja podatkowa PIT przeznaczona dla osób, które w ubiegłym roku podatkowym uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane skalą podatkową.
 • PIT-36 – deklaracja podatkowa PIT przeznaczona dla osób, które w ubiegłym roku podatkowym uzyskiwały dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane skalą podatkową.

W przypadku opodatkowania kartą podatkową, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wielkość uzyskiwanych przychodów nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej. Z możliwości zastosowania kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać podatnicy, których przychody są opodatkowane na podstawie skali podatkowej. Będą to między innymi:

 • pracownicy etatowi,
 • zleceniobiorcy,
 • wykonawcy umów o dzieło,
 • emeryci i renciści.

Warunkiem jest rozliczanie się z fiskusem na drukach PIT-37 lub PIT-36.

Wszystkie kwestie związane z ustalaniem wysokości kwoty wolnej od podatku w Polsce zostały ujęte w przepisach Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po nowelizacjach przepisów tej ustawy na dany rok ustalana jest odpowiednia kwota wolna od podatku. Ustawa wskazuje również ulgi, jakie znajdą być może zastosowanie w deklaracji PIT. Obecna nowelizacja w ramach Polskiego Ładu została wprowadzona Ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.          

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek, czyli zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, bynajmniej nie spowodowało ograniczenia prawa do korzystania z przysługujących ulg. W swojej deklaracji PIT można więc wskazać:

 • ulgę na zapłacone w danym roku podatkowym składki ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, łącznie ze składkami zapłaconymi za granicą w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, nieodliczone za granicą;
 • ulgę na darowizny na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych, charytatywne – na organizacje pożytku publicznego;
 • ulgę na darowizny dla honorowych krwiodawców;
 • ulgę na darowizny na cele edukacji zawodowej;
 • ulgę internetową – odliczenie w wysokości do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci internetowej;
 • ulgę rehabilitacyjną;
 • ulgę na wydatki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;
 • ulgę na darowizny laptopów i tabletów;
 • ulgę na darowizny na walkę z pandemią COVID-19;
 • zwrot otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy;
 • ulgę na działalność badawczo-rozwojową.

Jeśli skorzystamy z większej liczby przysługujących zgodnie z prawem ulg podatkowych w PIT, można obnizyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wykorzystać wyższą kwotę wolną od podatku. Zmiany w tym zakresie powodują, że ostatecznie należny fiskusowi podatek za poprzedni rok ulegnie zmniejszeniu.

Należy wskazać, że ubiegły rok był jednym z rekordowych, jeśli chodzi o ilość zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tego powodu rekomendujemy Użytkownikowi kontakt z biurem księgowym lub Urzędem Skarbowym celem potwierdzenia prawidłowości dokonanego przez Użytkownika rozliczenia.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 3 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT