Porady eksperta

Rozliczenia PIT36 za 2023 r.

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy za uzyskiwane dochody w roku 2023 będzie można rozliczać się w dalszym ciągu wg PIT36, czy nastąpią jakieś zmiany. Wskazał, że otrzymuje emeryturę oraz dochód z najmu i rozlicza się wspólnie z żoną.

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od tytułu uzyskania przychodów oraz wybranej formy opodatkowania, konieczne jest złożenie odpowiednich deklaracji PIT. 

Podatnicy rozliczający się w oparciu o formularz PIT 36 mają możliwość rozliczenia na nim również innych osiągniętych przychodów, które rozliczane były w oparciu o skalę podatkową np. praca na etacie, o dzieło czy zlecenie. Deklaracja ta pozwala również na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W dniu 1 lipca 2022 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja tzw. „Polskiego Ładu”. Poza kluczową obniżką I progu podatkowego z 17 do 12%, na podatników czeka szereg innych zmian, które zaczną obowiązywać wraz z początkiem przyszłego roku.

Jedną z najważniejszych zmian w 2023 roku są zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

Ryczałt, w przeciwieństwie do skali podatkowej, jest liczony od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Stawki podatku przy ryczałcie są natomiast niższe. Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku najmu wynosi 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tys. zł, od nadwyżki należy zapłacić ryczałt według stawki 12,5%.

Nie trzeba informować urzędu skarbowego osobnym pismem o tym, że przychody z najmu osiągane w 2023 r. będziemy rozliczać ryczałtowo. Podatnik powinien po prostu samemu obliczyć ryczałt za dany miesiąc lub kwartał i wpłacić go na mikrorachunek do dnia 20 następnego miesiąca. Rozliczenie kwartalne jest dopuszczalne dla tych, których ubiegłoroczne przychody nie przekroczyły 200 tys. euro.

Obowiązkowy ryczałt dotyczy, zaznaczmy, najmu prywatnego. W przypadku, gdy ktoś rozlicza najem w ramach działalności gospodarczej, nadal może to robić na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtowo. Polski Ład zlikwidował możliwość amortyzacji mieszkań – zarówno w przypadku najmu prywatnego, jak i prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Zgodnie z art. 22 ust c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obecnym brzmieniu, amortyzacji nie podlegają: budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Przepisy przejściowe pozwoliły jednak, by jeszcze przez rok amortyzować mieszkania posiadane przed 1 stycznia 2022 r. W 2023 r. amortyzacja będzie już niemożliwa.  Podatnicy nie będą już mieli możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychody o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania na przykład wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika wskazujemy, że kwestia rozliczenia za rok 2023 jest w dużej mierze uzależniona od rodzaju najmu - czy jest to najem prywatny, czy w ramach działalności gospodarczej. Jednocześnie wskazujemy, że pytanie w przeważającej części dotyczy zagadnień podatkowych. Udzielanie porad dotyczących prawa podatkowego wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt. 4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl zatem rekomendujemy w tym zakresie ewentualnie konsultacje z doradcą podatkowym.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 23 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT