Porady eksperta

Obowiązkowe składki społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz z tytułu równoległej umowy zlecenia

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest u jednego lub więcej niż jednego pracodawcy, to powstaje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Oznacza to, że w pracodawca lub pracodawcy (płatnik lub płatnicy) są obowiązani do opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, mimo, że dany pracownik ma już opłacane powyższe składki u innego pracodawcy. Poniżej przedstawiamy opisane przypadki, kiedy obowiązkowe jest opłacanie przez pracodawców wszystkich składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeń z umowy o pracę i umowy zlecenie.

Co do zasady, każdy pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym, tj. ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym oraz chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, z wyłączeniem okresów urlopów bezpłatnych (umowa o pracę).

Ubezpieczeniom społecznym nie podlegają jedynie osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 roku życia.Tak więc osoba, która jest uczniem lub studentem i nie ukończyła 26 roku życia, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, czyli zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzać składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od przychodu uzyskanego z tej umowy.


Od 2008 roku pomagamy bezpłatnie polskim mikro przedsiębiorcom od @ do Z

Zaloguj się na mikroPorady.pl
a zobaczysz ile na tym zyskasz!

Otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do porad, instrukcji, regulaminów, kazusów, wzorów umów z orzecznictwem i komentarzami - będziemy bezpłatnie odpowiadać na Twoje bieżące problemy, pisząc indywidulane wyjaśnienia i interpretacje.

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam. 

Włącz się w mikroPorady.pl a otrzymasz, co najlepsze dla Twojej mikro firmy!