Porady eksperta

Interpretacja przysługiwania ulgi IP Box przez organy podatkowe oraz rejestracja prawa własności przemysłowej

Aby dowiedzieć się więcej o uldze IP Box oraz problematyce zdefiniowania „progamu komputerowego” w kontekście przysługiwania ulgi, przeczytaj

Pojęcie „programu komputerowego” w kontekście przysługiwania ulgi IP Box

Więcej

Ważne:

Jednakże, dla uznania go za utwór będący kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu ustawy PIT i CIT, musi odpowiadać on elementom koniecznym konstytuującym program komputerowy, a zatem powinien być on ukończony chociażby w samodzielnej części i zdolny do realizacji wyznaczonych celów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020


Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe artykuły po rejestracji

Zaloguj się na mikroPorady.pl

Rejestrując się w serwisie mikroPorady.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do porad, instrukcji, regulaminów, kazusów, wzorów umów z orzecznictwem i komentarzami - będziemy bezpłatnie odpowiadać na Twoje bieżące problemy, pisząc indywidulane wyjaśnienia i interpretacje.

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w mikroPorady.pl a otrzymasz, co najlepsze dla Twojej mikro firmy!