Porady eksperta

Darowizna samochodu firmowego

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy może podarować samochód firmowy teściowi lub szwagrowi?

 

Należy wskazać, że nie ma żadnych przeszkód, aby podarować samochód firmowy teściowi lub szwagrowi. Warto jednak zastanowić się, jakie skutki podatkowe wywoła przedmiotowa czynność.

Na początek warto zaznaczyć, że darowizna środka trwałego nie powoduje powstania przychodu u darczyńcy. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega odpłatne zbycie składników majątku, natomiast darowizna jest przekazaniem nieodpłatnym, a więc nie jest opodatkowana. W przypadku przekazania środka trwałego firmy jako darowizny dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia również fakt, czy ma to miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po jej zakończeniu. Podsumowując, przekazanie składnika majątku w formie darowizny nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego u darczyńcy.

Otrzymanie darowizny również nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym, gdyż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku od spadków i darowizn zawsze będzie ciążył tylko na obdarowanym, czyli nabywcy rzeczy. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku należy zapłacić podatek. Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku w zależności od grupy, do której obdarowany należy. Jednocześnie obowiązuje kwota wolna od podatku od spadków i darowizn.

W 2023 roku kwota wygląda następująco:

  • 10 434 zł – w przypadku gdy obdarowany należy do I grupy podatkowej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  • 7 878 zł– jeżeli obdarowany należy do II grupy podatkowej – zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków lub innych zstępnych;
  • 5 308 zł – w przypadku gdy obdarowany zalicza się do III grupy podatkowej – osoby zaliczone do dwóch poprzednich grup (w tym osoby niespokrewnione).

Z grupy I można wyszczególnić tzw. grupę 0. Należą do niej:

  • małżonek;
  • zstępni;
  • wstępni;
  • rodzeństwo;
  • ojczym;
  • macocha.

Jeżeli obdarowany należy do grupy 0, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, nawet jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. W takim przypadku konieczne jest złożenie druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny.

Z powyższego wynika, że teść Użytkownika jest w 1 grupie podatkowej. Wobec powyższego, w przypadku dokonania darowizny kwota wolna od podatku wyniesie 10 434 zł.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 19 października 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT