Porady eksperta

Funkcjonowania serwisu aukcyjnego w systemie all-pay, a sprzedaż środków Pieniężnach

Pytanie z dnia 12 lutego 2018

Zapytanie: Funkcjonowania serwisu aukcyjnego w systemie all-pay, a sprzedaż środków Pieniężnach.

W przedstawionym problemie występuje pytanie, czy można poddać sprzedaży środki pieniężne. By móc szczegółowo odpowiedzieć na pytanie należy przedstawić je w kontekście poszczególnych grup.

1. Numizmaty (monety wycofane z obiegu),

2. Numizmaty (monety i wyroby monetopodobne wyroby, wprowadzone do obiegu posiadające okazjonalną szatę graficzną)

Każda z tych grup dopuszczona jest do sprzedaży w systemie all-pay.

Istotne jest jednakże pamiętanie o kwestiach podatkowych. Sprzedaż monet kolekcjonerskich niezależnie od tego czy stanowią one środki pieniężne wprowadzone do obrotu posiadające okazjonalny wygląd czy środki wycofane z obiegu o wartości historycznej jeżeli w chwili gdy do ich sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło ich nabycie stanowią one przychód dla celi podatkowych.

W art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy.

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku zbycia. przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy.

Zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód który sprzedający osiągnął pomniejsza się o koszt zbycia, pod warunkiem udokumentowania transakcji.

Sprzedaż numizmatów związana jest także z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli, sprzedawcą jest osoba fizyczna, a wartość transakcji jest wyższa niż 1000 zł, sprzedaż będzie podlegała PCC, w wysokości 2%. Prywatny kolekcjoner, który kupuje monety u płatnika VAT, nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku tzw. monet bulionowych ze złota (bitych wyłącznie w celach inwestycyjnych) handel nimi zwolniony jest z podatku VAT na terenie całej Unii Europejskiej. Zwolnienie to nie dotyczy monet bulionowych srebrnych i platynowych.

3. Sprzedaż walut obcych.

Sprzedaż walut obcych regulowana jest przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r., Prawo Dewizowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 19 Ustawy, działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.

Zgodnie z art. 11 wskazanej Ustawy, działalność kantorowa wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo. (art. 12 Ustawy Prawo Dewizowe).

Nie jest więc możliwa sprzedaż walut obcych w serwisie aukcyjnym w systemie all- pay.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., Prawo Dewizowe (Dz.U 2017.679)
  • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2018.200)

Stan prawny na: 16 lutego 2018 r.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny