Porady eksperta

Forma wsparcia / możliwość uzyskania dofinansowania dla prowadzonej już działalności gospodarczej

Na wstępie należy wskazać, że istnieją różne formy wsparcia, z których może skorzystać przedsiębiorca, który chce rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź rozszerzyć jej zakres.

Wśród nich są zarówno dotacje, dofinansowania, jak i pożyczki.

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera rozwój przedsiębiorczości i oferuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zainteresowany przedsiębiorca powinien zgłosić się do pośredników Banku BGK w jego Województwie, a oni pomogą wypełnić wniosek i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
Przedsiębiorca może uzyskać środki na rozwój / zakup niezbędnych sprzętów bądź maszyn. Należy jednak pamiętać, że jest to pożyczka zwrotna i jej celem jest wsparcie przedsiębiorcy na początkowym etapie, ostatecznie jednak należy zwrócić uzyskane środki.

2. Środki unijne

Kolejnym rekomendowanym przez nas potencjalnym źródłem finansowania, mogą być środki pozyskane z dotacji unijnych. Z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Wszelkie informacje dotyczące dotacji z których przedsiębiorca może skorzystać udzielane są w Centralnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich.

W powyżej wskazanych punktach konsultanci wskazują, jakie programy unijne są aktualnie realizowane oraz jakie kryteria należy spełniać, aby uzyskać wsparcie oraz do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje w Punkcie są bezpłatne. Punkty Informacyjne prowadzą również konsultacje w formie telefonicznej.

Z funduszy europejskich organizowane są także kursy i szkolenia dla osób dorosłych, poszerzającej kompetencje i umiejętności. Żeby odnaleźć właściwy kurs / szkolenie rekomendujemy zapoznanie się ze stroną funduszy europejskich oraz wyszukiwarkom konferencji lub szkoleń dostępnych w poniższym linku https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1

Szczegółowe informacje można uzyskać także w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich, bądź w trakcie rozmowy z konsultantami (niestety z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju działalność punktów informacyjnych jest ograniczona). Poniżej przedstawiamy link którym znajdują się spis punkt Informacyjny funduszy europejskich, wraz z właściwymi numerami telefonów do konsultantów. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Warto także zainteresować się także programami pomocowymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne „Inteligentny Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Wiedza Edukacja Rozwój”, „Fundusze Norweskie”. Program „Inteligentny Rozwój” skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdują się projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów.

Program „Wiedza Edukacja Rozwój” również adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych, w jego zakresie można starać się np. o uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie kursu / szkoleń.

Szczególnie ciekawe projekty oferowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu „Polska Wschodnia”, który jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony PARP-u:
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?sort=end&display=round

3. Anioł biznesu

Zakładając nową działalność / rozszerzając zakres już prowadzonej działalności warto także rozważyć współpracę z tzw. aniołem biznesu, czyli inwestorem umożliwiającym rozpoczęcie prowadzenia działalności bądź jej rozwój poprzez oferowane wsparcie finansowe w postaci swojego prywatnego kapitału.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie.

O aniołach biznesu więcej możesz przeczytać w poniższym linku: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/aniol-biznesu

Mamy nadzieję, że ta porada okazała się przydatna!

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny