Porady eksperta

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie – czy badamy przychód tylko z działalności gospodarczej czy sumujemy inne przychody np. praca, zleceni, emerytura, renta ?

Dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jest brany pod uwagę przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, czy emerytury.

Stan prawny na dzień 21 maja 2020

ZUS - Zadaj pytanie ekspertowi

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny