Porady eksperta

Dokumenty niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego.

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniem dotyczącym prowadzenia sklepu internetowego. Zastanawia się zwłaszcza nad koniecznością opracowania polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym i wytycznych dla administratora. Chciałby także otrzymać informacje o możliwości bezpłatnego uzyskania powyższych dokumentów. Dodaje, że nie zamierza zatrudniać pracowników, a sklep internetowy będzie prowadził wraz z kolegą.

Poniżej odpowiedź.


Na początku warto zauważyć, że liczba zatrudnianych pracowników nie ma znaczenia z perspektywy zadanych przez Użytkownika pytań. Podobnie też forma prawna, którą przyjmie przedsiębiorca. W tym przypadku nie ma możliwości założenia spółki partnerskiej, bowiem Kodeks spółek cywilnych (ustawa z dnia 15 września 2000 roku) rezerwuje ten rodzaj spółki dla wybranych podmiotów. Koniecznie należy pamiętać, że prowadzenie sklepu internetowego to także działalność gospodarcza.

Należy zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przedsiębiorca poza uczynieniem zadość obowiązkowi rejestracyjnemu powinien nadto wywiązywać się z innych zobowiązań: fiskalnych, ubezpieczeniowych, rejestracyjnych, ochrony danych osobowych, uzyskania odpowiednich licencji czy zezwoleń.

Nie istnieją szczególne wymogi, które musi spełnić przedsiębiorca, aby móc założyć sklep internetowy. Jego sytuacja prawna, co do zasady jest taka sama, jak przedsiębiorcy prowadzącego interes stacjonarnie. Może być on także pracodawcą, jednak nie kształtuje to w żaden sposób jego pozycji z perspektywy analizowanego zagadnienia. Właściciel takiego podmiotu winien przestrzegać obowiązującego prawa, a nadto posiadać:

- opracowaną politykę bezpieczeństwa,
- opracowaną politykę prywatności,
- opracowane odpowiednie regulaminy i instrukcje (w szczególności regulamin sklepu internetowego).

Powyższe dokumenty znajdują się do pobrania na naszym serwisie pod właściwymi linkami:

  1. https://mikroporady.pl/porady/jakie-przyjac-zalozenia-polityki-bezpieczenstwa-w-zarzadzaniu-i-zabezpieczeniu-informacji-w-tresci-na-stronie-www
  2. https://mikroporady.pl/umowy/polityka-prywatnosci
  3. https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/regulamin-sklepu-internetowego
  4. https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/instrukcje/instrukcja-wyboru-uregulowan-wewnetrznych

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy powinien mieć świadomość ciążącego na nim obowiązku ochrony danych osobowych kontrahentów, a także ich posprzedażowej obsługi prawnej. Wiąże się to z koniecznością rozpatrywania reklamacji i odpowiedzialnością z tytułu rękojmi. Nadto należy zaznaczyć, że umowa zawarta na odległość może być rozwiązana przez konsumenta w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Stan prawny na dzień: 10 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2021 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1526).
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny