Porady eksperta

Czy zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyło całości należności w tym składek finansowanych przez ubezpieczonego? Czy tylko zwolniona z opłacenia składek będzie część finansowana przez płatnika?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Zwolnienie dotyczy całości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od marca 2020 r. do maja 2020 r., bez względu na źródło ich finansowania. Którym płatnikom przysługuje odpowiednio 100% albo 50% umorzenia należnych składek określa ustawa.

ZUS - Zadaj pytanie ekspertowi

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny