Porady biznesowe

E-handel na start!

W ramach Punktu Kontaktowowego dla Usługodawców i Usługobiorców zostały w ostatnim czasie przygotowane dwie publikacje, związane z prowadzeniem sprzedaży w Internecie. Są one dostępne w formie e-booków. Opracowanie pt. „Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie” obejmuje informacje o pierwszych krokach założenia sklepu internetowego. Natomiast publikacja pt. „Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców” zawiera m.in. wzór regulaminu sklepu internetowego oraz wzory dokumentów wykorzystywanych w kontakcie z klientem.

Na stronie e-PUNKTU udostępniona została infografika pt. „Zwrot towaru do e-sklepu”, która w obrazowy sposób przedstawia prawa i obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zamieszczone informacje dotyczą terminów dotyczących z dokonania zwrotu oraz sytuacji spornych związanych z otwarciem opakowania, używaniem produktu czy poniesionych przez sprzedawcę kosztów.

E-handel-na-start

Przydatne informacje zawierają artykuły na stronie internetowej. Dotyczą one m.in. takich zagadnień jak przechowywanie danych w chmurze, korzystanie z mediów społecznościowych w kontekście ochrony praw własności intelektualnej, a także pozyskanie kapitału na e-biznes.

Zamieszczono także informację o nowych niedozwolonych klauzulach, które pojawiły się w rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (link do artykułu).

Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” funkcjonuje przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem e-PUNKTU jest szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego.

Zapraszamy do odwiedzania strony www.e-punkt.gov.pl

Wybór formy działalności

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej zasadnicze znaczenie może mieć wybór przez przedsiębiorcę optymalnej formy prawnej spośród dostępnych na rynku. Wybierając jedną z przedstawionych form zapoznaj się z podstawowymi elementami charakteryzującymi minimalne warunki funkcjonowania i obowiązki przy zakładaniu i rejestracji oraz ograniczenia wynikające z danej formy prawnej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT