Umowa o usługi rachunkowo-księgowe

Jeżeli dokonujesz wyboru formy prowadzenia ksiąg rachunkowych, kierując się ograniczeniem u siebie zatrudnienia i zleceniem prowadzenia ksiąg na zewnątrz, powinieneś od razu myśleć o szerszym przekazaniu na zewnątrz spraw tzw. księgowych oraz finansowych, w tym podatkowych, obliczania wynagrodzeń pracowników, odliczeń i naliczeń składek, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także sporządzania różnych deklaracji podatkowych, sprawozdań ZUS i innej dokumentacji ubezpieczeniowej, podatkowej i pracowniczej. Przedstawione dwa warianty pokazują, jak zawrzeć umowę dotyczącą tych spraw w szerokim i w węższym zakresie.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wariant I

Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jest to wariant węższy, obejmujący przedmiotowo tylko usługi stricte księgowe, a więc prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli dokonywanie w księgach rachunkowych w sposób zorganizowany i ciągły, na podstawie dowodów księgowych, zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym oraz ich grupowanie i uzgadnianie.

Wariant II Umowa o usługi księgowo rachunkowe

Wariant II

Umowa o usługi księgowo rachunkowe

Z punktu widzenia zakresu świadczonych przez Zleceniobiorcę usług, ten wzór umowy jest szerszy od Wariantu I Umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obejmuje on poza usługami typowo księgowymi, również usługi rachunkowe. Umowa będzie umową o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy k.c. odpowiednio o zleceniu (patrz: art. 750 k.c.).

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Załączniki i powiązane dokumenty

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki