Umowa o ochronę własności intelektualnej w okresie koncepcyjnym i projektowym

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa o ochronę własności intelektualnej w okresie koncepcyjnym i projektowym

Wzór umowy ochrony własności intelektualnej obejmuje zagadnienia zachowania poufności i ochrony własności intelektualnej oraz informacji o jej przedmiocie na etapie prac koncepcyjnych i projektowych do czasu uzyskania praw ochronnych albo powstania utworu. Prawa własności intelektualnej podlegają bądź ochronie prawno-autorskiej, ochronie wynikającej z prawa własności przemysłowej, ochronie na gruncie przepisów o zwalczaniu uczciwej konkurencji, a także poprzez utrzymanie ścisłej tajemnicy.

Przedsiębiorcy bowiem, ze względu na przyjętą strategię marketingową, innowacyjność produktu, a także utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku nie chcą ujawniać szczegółów projektowanego (tworzonego) przedmiotu własności intelektualnej.Przedstawiony wzór umowy może zostać inkorporowany do umowy o wykonanie danego przedmiotu własności intelektualnej (np. umowy o dzieło) zawartej między przedsiębiorcą (zamawiającym) a wykonawcą albo stanowić odrębną umowę, przydatną w szczególności w przypadku, gdy „umowa podstawowa" ani żadna inna nie reguluje kwestii zachowania poufności między stronami i ochrony mającego powstać przedmiotu własności intelektualnej.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki