Umowa faktoringu

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa faktoringu

Istotą Umowy faktoringu jest zapewnienie szybkiego finansowania Faktoranta przez Faktora poprzez przelew wierzytelności, która przysługuje Faktorantowi z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zamian za określoną kwotę odpowiadającą wartości wierzytelności pomniejszoną o prowizję Faktora. Dodatkowo Faktor zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Faktoranta czynności dodatkowych nie związanych bezpośrednio z samą cesją.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki