Porozumienie w sprawie współpracy pracodawców

Podstawą porozumienia w sprawie współpracy pracodawców jest art. 208 Kodeksu pracy. Jak wynika z nazwy tego porozumienia, jego przedmiotem jest uzgodnienie zasad współpracy różnych pracodawców, których pracownicy pracują zbiorowo w tym samym miejscu pracy w celu zapewnienia tym pracownikom należytych warunków BHP, ochrony przed zagrożeniami oraz jednolitego nadzoru.

Na mocy art. 3043 Kodeksu pracy do grona podmiotów prowadzących działalność w tym samym miejscu (i czasie), objętych normą art. 208 Kodeksu pracy ustawodawca włącza także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.

Zatrudnianie pracowników w tym samym miejscu (i czasie) wymaga od pracodawców wzajemnej współpracy, wyrazem której będzie informowanie siebie nawzajem i pracowników o działaniach mających na celu zapobieganie zagrożeniom, jakie wiążą się z wykonywaniem przez nich prac.

Ustawodawca nakłada ponadto na pracodawców obowiązek wyznaczania koordynatora, którego zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników. Nie ulega wątpliwości, że sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy dotyczące bhp. Zatem wyznaczenie koordynatora, będzie mogło polegać na udzieleniu mu przez pracodawców pełnomocnictwa w rozumieniu prawa cywilnego bądź też może dojść do zawarcia z nim umowy zlecenia lub umowy, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki