Trzeba wiedzieć

ZUS- Twój indywidualny numer rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2018 r. możesz wykonywać tylko jeden przelew do ZUS. Każdy płatnik otrzymał do tego dnia swój indywidualny numer rachunku bankowego dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, na który będzie wpłacał wszelkie należności wobec ZUS. Ponadto, tylko jednym przelewem można opłacić składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS-Twoj-indywidualny-numer-rachunku-bankowego

Nowe przepisy – zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wchodzą w życie stopniowo, natomiast te dotyczące utworzenia indywidualnych rachunków bankowych obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Aktualnie wszyscy przedsiębiorcy wykonują przelewy na rzecz ZUS na jeden rachunek bankowy oraz muszą podawać wiele danych umożliwiających zidentyfikowanie, zaksięgowanie oraz rozliczenie wpłaty, co często powoduje pomyłki przez które nie można zaksięgować wpłaty na odpowiednim koncie. W konsekwencji, aby rozliczyć daną wpłatę poprawnie, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez ZUS. .

Znowelizowane przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych nakładają na ZUS obowiązek utworzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce i zostaną one przydzielone do końca tego roku. Indywidualny rachunek, będzie jednoznacznie identyfikował płatnika, dzięki czemu nie będzie musiał zawierać jakichkolwiek dodatkowych identyfikatorów przypisanych do konkretnej osoby lub firmy (np. NIP, REGON itp.).

Ważne:

Nowe przepisy pozwolą na wykonywanie miesięcznie tylko jednego przelewu za całość należności płatnika wobec ZUS, a nie jak dotychczas kilku oddzielnych (za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych), co nie wątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Od przyszłego roku obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze będzie należał do ZUS, który podzieli każdą wpłatę proporcjonalnie na wszystkie opłacane przez płatnika ubezpieczenia i fundusze. Każdy numer rachunku składkowego będzie się składał z numeru ZUS – cyfry od trzeciej do dziesiątej oraz z numeru NIP płatnika – ostatnie 10 cyfr. ZUS wykorzysta numer NIP płatnika w nadawanym numerze rachunku składkowego, ponieważ jest to identyfikator każdej osoby fizycznej i prawnej, a także inne jednostki organizacyjnej opłacającej składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowym ułatwieniem ma być również możliwość dokonywania przelewów przez płatników w walucie euro na terenie Unii Europejskiej.

Ważne:

Już od 1 października do 31 grudnia 2017 r. ZUS będzie wysłał listem poleconym na adres siedziby lub adres podany do korespondencji, informację do wszystkich płatników o nadanych im numerach rachunku składkowego. Przedsiębiorco, w związku z tym sprawdź, czy ZUS posiada Twój aktualny adres. Numer rachunku będzie można także potwierdzić w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzi również udogodnienie w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami oraz decyzji o odmowie wydania takiego zaświadczenia. Będzie je można uzyskać od ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawa nakłada na wszelkie instytucje (w tym banki) obowiązek honorowania wydruków takich zaświadczeń, bez konieczności uzyskiwania papierowych dokumentów z ZUS.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1027)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT