Porady eksperta

Utrwalona praktyka interpretacyjna a indywidualna interpretacja podatkowa

Użytkownik serwisu, zgłosił się do naszych ekspertów w zakresie wskazania, kiedy podatnik może oprzeć swoje działania na tzw. praktyce interpretacyjnej, a w jakich sytuacjach niezbędne jest wystąpienie przez podatnika o tzw. indywidulaną interpretację podatkową.

W sytuacji, gdy podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w konkretnie przedstawionym stanie faktycznym.

Więcej informacji dotyczących indywidualnej interpretacji podatkowej oraz sposobu jej uzyskania można odnaleźć w naszej poradzie: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, wprowadzając tzw. utrwaloną praktykę interpretacyjną.

Na wstępie należy wyjaśnić, że o utrwalonej praktyce interpretacyjnej możemy mówić dopiero w sytuacji występowania „wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego”.

Należy więc dokładnie wyjaśnić, że o utrwalonej praktyce interpretacyjnej możemy mówić wyłącznie w sytuacji gdy:

  • Interpretacje wydane są w takich samych stanach faktycznych bądź dla takich samych zdarzeń;
  • W tym samym stanie prawnym;
  • Interpretacje w tożsamy sposób interpretują przepisy.

Dokonując podsumowania, wskazujemy, że jeżeli podatnik zapoznał się z interpretacjami podatkowymi spełniającymi powyższe wymogi, a ich stan faktyczny (bądź zdarzenia których dotyczą) są takie same, to może powołać się na tzw. utrwaloną praktykę interpretacyjną. Jednakże, jeżeli podatnik po zapoznaniu się z dostępnymi interpretacjami podatkowymi ma jakiekolwiek wątpliwości, to rekomendujemy wystąpienie do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Stan prawny na 9 października 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (tj. Dz.U 2020.1325)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U 2016. 2255L).

Łochowska 1/29 m.154

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny