Porady eksperta

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie zamknięcia zakładu np. w przerwie świątecznej

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 5 grudnia 2017

Zapytanie: Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie zamknięcia zakładu np. w przerwie świątecznej

Zgodnie z art. 14 kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, w minimalnym czasie nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Urlopu wypoczynkowego udziela się, co do zasady na wniosek pracownika. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nieprzerwanie przez 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.

Urlop powinien być udzielany jednorazowo w pełnym przysługującym pracownikowi wymiarze. Na wniosek pracownika można udzielać urlopu w częściach, jednakże minimalnie jedna z tych części powinna obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Do tych 14 dni wliczamy również dni wolne od pracy, tj. niedziele, święta, a także dni wolne wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, jeżeli przypadają w trakcie urlopu. Wystarczy więc, że pracownik skorzysta z 10 dni urlopu wypoczynkowego przypadającego od poniedziałku jednego tygodnia do piątku następnego tygodnia, a spełni wymóg wykorzystania co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku, przy wykorzystaniu 10 dni „urlopu”.

Pracodawca w czasie przebywania pracownika na urlopie może nie prowadzić faktycznie działalności czyli np. zamknąć sklep/stoisko/zakład. Dni w których prowadzone przez pracodawcę przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności mogą zostać wliczone, o ile przypadają w trakcie urlopu, do dni urlopowych prawnika jeżeli te dni należą do planu urlopowego pracownika i zostały zaakceptowane przez obie strony.

Podstawa prawna:

  • Kodeks Pracy Dz.U.2016.1666

Stan prawny na 7 grudnia 2017 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst