Porady eksperta

Sklep internetowy a zwolnienie z podatku VAT

Zapytanie: Sklep internetowy a zwolnienie z podatku VAT

Drobni przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność nie musza rejestrować swojej działalności jako podatnik VAT, jeżeli widzą z dużym prawdopodobieństwem, że w ciągu roku ich obrót nie przekroczy 200 tysięcy zł.

Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku kalendarzowego, powinien przeliczyć czas który został do końca roku i odpowiednio ustalić wartość jakiej nie powinna przekroczyć jego sprzedaż chcąc „zmieścić się” w określonym ustawą limicie.

Co prawda zgodnie z literalnym brzmieniem z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług, do wskazanego limitu nie wlicza się m.in:

  1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
  2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku
  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sklepu internetowego czyli wykorzystującego sposób sprzedaży jakim jest sprzedaż wysyłkowa wątpliwości budzi wśród przedsiębiorców sformułowanie „wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”

Powstaje oczywiste pytanie, czy osoba prowadząca działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dla której wybrano właściwe jej opodatkowanie w Polsce nie będzie musiała rejestrować się jako płatnik podatku VAT nawet po przekroczeniu sprzedaży o wysokości 200 tysięcy.

Dla zabezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności wobec niejasności, z ostrożności rekomendujemy w takim przypadku wystąpienie do Dyrektora właściwej miejscowo Izby Skarbowej, który wyda indywidualną interpretacje

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Jednakże, zgodnie z przeprowadzoną analizą wydawanych w podobnych przypadkach interpretacjami podatkowymi, wskazujemy iż organy podatkowe wskazują, że w przypadku gdy miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej jest terytorium Polski, to jej wartość należy wliczać do wskazanego wyżej limitu obrotów zwolnienia podmiotowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr IPTPP2/4512-85/15-4/PRP wskazuje iż

(...) podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku VAT powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Jak wynika z okoliczności sprawy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do krajów należących do Unii Europejskiej, o której mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE. A zatem – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – Zainteresowany obliczając kwotę, która określi czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy, winien w niej uwzględnić wartość sprzedaży wysyłkowej do krajów członkowskich. Trzeba tu zauważyć, że niewliczanie - do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy - obrotu wynikającego ze sprzedaży wysyłkowej podlegającej opodatkowaniu poza granicami kraju ma na celu zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu tej samej transakcji, tj. w kraju, jak i w państwie przeznaczenia towaru. Natomiast wliczenie, do ww. limitu, obrotu ze sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej na terytorium kraju ma na celu zapobieżeniu uniknięcia opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży. (...)

Ważne:

Jeżeli prowadzisz działalność polegającą na prowadzaniu sprzedaży wysyłkowej po przekroczeniu limitu zwalniającego Cię z rejestracji jako podatnika VAT ( 200 tysięcy w roku kalendarzowym) powinieneś dokonać rejestracji przedsiębiorstwa jako podatnika VAT. Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju gdy podlega ona opodatkowaniu w Polsce, jeśli traktowane jako obrót i powinno być uwzględniane w tym limicie sprzedaży uprawniającym podatnika do zwolnienia z podatku VAT.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U 2018.2174)

Stan prawny na 23 lutego 2019 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny