Porady eksperta

Możliwość finansowania działalności gospodarczej

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w uzyskaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie wskazujemy, że Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości nie świadczy bezpośredniej pomocy w uzyskaniu środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Postaramy się jednak wskazać wszelkie możliwe sposoby uzyskania środków oraz miejsca, w których można uzyskać wsparcie.

Przedsiębiorca zainteresowany  rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, może uzyskać różne formy wsparcia. Wśród nich są zarówno dotacje, dofinansowania, jak i pożyczki.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy uzyskania wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

1. Dotacje z urzędu pracy

Dotację z urzędu pracy, może uzyskać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej), absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej), poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Aktualnie, właściwy dla udzielenia dotacji jest miejscowy Urząd Pracy. Na stronie urzędów można odnaleźć informacje o trwających naborach dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki finansowe pochodzące z dofinansowania powinny zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową. Zgodność ma dotyczyć zarówno celu, jak i terminu ich wydatkowania. W przeciwnym razie, jak również w sytuacji, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż 12 miesięcy, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu urzędowi pełnej kwoty udzielonej dotacji.

2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera rozwój przedsiębiorczości i oferuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeżeli Przedsiębiorca jest zainteresowana taką formą uzyskania wsparcia, należy zgłosić się do pośredników Banku właściwym dla Województwa w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza. Pracownicy Banku pomogą wypełnić wniosek i uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Więcej informacji szukaj na: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/

3. Środki unijne

Fundusze unijne stanowią potencjalne źródło finansowania mikro, małych oraz średnich firm. Ich celem jest poprawienie konkurencyjności mniejszych firm. Warto skorzystać ze środków unijnych jak najszybciej, bowiem z informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Jeżeli Przedsiębiorca jest zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności należy udać się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich („Punkt Informacyjny”), w których można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie możliwości pozyskania dotacji na daną działalność.

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną panującą w kraju rekomendujemy, w aktualnym czasie kontakt telefoniczny bądź mailowy z przedstawicielami urzędu - wszelkie dane i informacje w tym zakresie można odnaleźć  na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W powyżej wskazanych punktach konsultanci wskażą w szczególności jakie programy unijne są aktualnie realizowane oraz jakie kryteria należy spełniać, aby uzyskać wsparcie oraz do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje w Punkcie są bezpłatne. Punkty Informacyjne prowadzą również konsultacje w formie telefonicznej.

Innym miejscem, w którym można uzyskać informacje na temat aktualnych programów pomocowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne „Inteligentny Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Wiedza Edukacja Rozwój”, „Fundusze Norewskie”. Program „Inteligentny Rozwój” skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdują się projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów.

Program „Wiedza Edukacja Rozwój” również adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych.

Szczególnie ciekawe projekty oferowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu „Polska Wschodnia”, który jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony PARP-u:

https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?sort=end&display=round

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez nas poradnikiem dotyczącym możliwych form finansowania działalności gospodarczej:  https://mikroporady.pl/poradniki/przykladowe-rodzaje-finansowania-dzialalnosci oraz poradą w tym zakresie https://mikroporady.pl/porady/finansowanie-biezacej-dzialalnosci-przedsiebiorcy

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Przykładowe rodzaje finansowania działalności

Przedsiębiorco,

jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą bądź dopiero rozważasz jej rozpoczęcie, istotną dla Ciebie kwestią jest uzyskanie wsparcia finansowego, ułatwiającego Ci rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź wparcie jej rozwoju. W załączonym poradniku prezentujemy najbardziej popularne formy wsparcia i dotacji.

Wśród możliwych form wsparcia możesz odnaleźć m.in.

  • kredyty gotówkowe Bank Gospodarstwa Krajowego;
  • dotację m.in. z środków europejskich;
  • leasingi operacyjne.

Ponadto, jeżeli poszukujesz form wsparcia finansowego Twojej działalności, powinieneś rozważyć także współpracę z tzw. aniołem biznesu, czyli inwestorem umożliwiającym Ci rozpoczęcie prowadzenia działalności bądź jej rozwój poprzez oferowane wsparcie finansowe w postaci swojego prywatnego kapitału.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie.

O aniołach biznesu więcej możesz przeczytać w poniższym linku:
https://mikroporady.pl/slownik-pojec/aniol-biznesu

Ponadto, warto rozważyć zasilanie kapitału przedsiębiorstwa w zamian za objęcie akcji przez fundusz Venture Capital, o którym więcej możesz przeczytać tu: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/venture-capital.

Kolejną formą wsparcia wewnętrznego jest tzw. franchising czyli sprzedaż towarów, usług lub technologii, oparta na ścisłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcam.

Patrz szerzej: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/franchising

Poniżej przedstawiamy tabelę, w której porównaliśmy różne dostępne na rynku formy wsparcia działalności gospodarczej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny