Porady eksperta

Mechanizm podzielnej płatności a podatek VAT 0%

Opis: Użytkownik serwisu zwrócił się do naszych ekspertów z zapytaniem o poniższej treści: „Firma sprzedaje sprzęt komputerowy dla uczelni wyższych. Po otrzymaniu stosownego zaświadczenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy sprzedaży stosuje 0 % stawkę VAT. Czy w przypadku , gdy kwota brutto (która z uwagi na 0% stawkę VAT jest równa kwocie netto) przekroczy 15 000 zł, to faktura taka od 01.10.2020 będzie musiała być oznaczona obligatoryjnie jako MPP pomimo, że podatek VAT wynosi zero?”

Poniżej odpowiedź udzielona przez zespół naszych ekspertów.

Zgodnie z wchodzącym w dniu 1 października 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, oznaczenie MPP stosuje się jedynie do transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Tymczasem zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa podatkowego „należy wskazać, że co do zasady mechanizm podzielonej płatności służy do realizacji zapłaty za fakturę, na której wykazano kwotę podatku VAT. Jak już wskazano, jego istota polega na tym, że płatność za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm ten nie może być więc wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% VAT lub objęte odwrotnym obciążeniem” (pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2018 r., znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.395.2018.2.AO). W powyższym zakresie ustawodawca nie wprowadził zmian w prawie.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w piśmie z dnia 27 lipca 2020 r., 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO, wpisanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku braku takiego obowiązku jest nieprawidłowe, lecz nie jest błędem. Za wskazanym pismem zacytować należy, że jednocześnie odnosząc się do sytuacji gdy na fakturze umieszczono adnotację "mechanizm podzielonej płatności" mimo, że takiego obowiązku ustawowego nie ma, należy zauważyć, że przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur.”

Niezależnie od powyższego, wskazujemy, że ostatecznie wszelkie wątpliwości w przedmiocie stosowania prawa podatkowego może rozstrzygnąć wystąpienie o wydanie interpretacji podatkowej. W tym zakresie polecamy skorzystać z publikacji dostępnych na stronie mikroporady.pl:

  1. Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?
    https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac
  2. Występowanie o interpretację podatkową
    https://mikroporady.pl/kazusy-prawne/wystepowanie-o-interpretacje-podatkowa


Stan prawny na 30 września 2020 roku

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny