Porady eksperta

Komis telefonów komórkowych

Pytanie z dnia 7 lipca 2016

Przedstawiony problem prawny: komis telefonów komórkowych

Odpowiedź: pytający zwrócił się z pytaniem jakie są wymagania do otworzenia działalności gospodarczej – na przykład komisu telefonów komórkowych?

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672) – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Przede wszystkim pytający chciałby opierać swoją aktywność gospodarczą w sieci Internet. Przez co należy rozumieć, że do takiej działalności będą miały zastosowania zwłaszcza regulacje dotyczące zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Najważniejsze obowiązki z tym związane reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Na początku należy wyjaśnić pojęcie „lokal przedsiębiorstwa". Zgodnie z art. 2 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta jest to miejsce prowadzenia działalności gospodarczej będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej będące rzeczą ruchomą (np. pojazd), w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. W związku z tym umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa to umowy zawierane przykładowo w domu konsumenta czy świadczone drogą elektroniczną.

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta na przedsiębiorcy ciąży wiele obowiązków, które nie mają zastosowania w przypadku zawierania umowy w sposób „tradycyjny" bądź gdy drugą stroną umowy jest również podmiot profesjonalny - inny przedsiębiorca.

Pełniejsze informacje w tym zakresie znajdują się pod linkami zamieszczonymi poniżej:

  1. Porada: Inne formy handlu w mikro i małym przedsiębiorstwie
  2. Porada: Podejmowanie działalności gospodarczej
  3. Umowa komisu
  4. Wydatki właścicieli firm
  5. Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013 poz. 672);
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Stan prawny aktualny na dzień 17 czerwca 2014 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć