Porady eksperta

Dziedziczenie prawa do lokalu spółdzielczego własnościowego

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Pani Irena wykupiła prawo do lokalu spółdzielczo własnościowego przed ślubem z Panem Mirkiem. Pani Irena oraz Pan Mirek nie mieli razem dzieci. Natomiast Pani Irena miała syna z poprzedniego małżeństwa(związku). Pan Mirek mieszka w mieszkaniu 28 lat i jest w nim zameldowany. Pani Irena umiera. Pytanie dotyczy kto dziedziczy i w jakich proporcjach prawo do lokalu?

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem indywidualnych porad z zakresu prawa podatkowego. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane ogólne zasady związane z dziedziczeniem prawa do lokalu spółdzielczego własnościowego

Na początek wskazujemy, że mieszkanie spółdzielcze własnościowe to nazwa potoczna, właściwą nazwą dla tej formy własności nieruchomości jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W odróżnieniu od mieszkania własnościowego, które określa pełną własność lokalu, mieszkanie spółdzielcze własnościowe jest ograniczonym prawem rzeczowym. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Właścicielem mieszkania spółdzielczo własnościowego, nie jest jego osoba, o której mowa w zapytaniu a spółdzielnia mieszkaniowa. Powyższe skutkuje pewnymi ograniczeniami, niektóre czynności wymagają uzyskania zgody od spółdzielni (zamiar wyburzenia ściany, zmiana przeznaczenia lokalu). Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, właścicielem budynku i gruntu, na którym znajduje się budynek jest spółdzielnia, zaś prawo własności sprawia, że właściciel lokalu jest również współwłaścicielem części wspólnych budynku i gruntu. 

Mieszkania spółdzielczo własnościowe cieszą się w Polsce dużą popularnością, mimo pewnych utrudnień związanych z wprowadzaniem zmian w nieruchomości. 

Istotne jest, by wiedzieć że użytkownik mieszkania może swobodnie zarządzać nieruchomością – przeprowadzać prace remontowe, wynajmować, sprzedać, darować, obciążać, podlega ono również dziedziczeniu. To zaś jest bardzo ważną informacją w kontekście tematu artykułu – mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela. 

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela podlega dziedziczeniu. Użytkownik nieruchomości poprzez ważny testament, może samodzielnie zdecydować komu przekazać należące do niego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rozporządzenie nieruchomością w testamencie, może sprawić, że nowym użytkownikiem nieruchomości stanie się wskazana przez spadkodawcę osoba lub osoby. 

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela, który nie spisał testamentu, przypada spadkobiercom zmarłego, wskazanych przez przepisy prawa. 

Co ważne, mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela nie stanie się własnością spółdzielni, ani też prawo do lokalu nie wygaśnie.

Dziedziczenie mieszkania spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu odbywa się według kolejności dziedziczenia wskazanej w prawie spadkowym. Zatem, mieszkanie spółdzielczo własnościowe po śmierci właściciela w pierwszej kolejności przypada małżonkowi i dzieciom zmarłego. Jeżeli jedno z dzieci spadkodawcy zmarło przed nim, do dziedziczenia mogą dojść wnuki zmarłego.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą rodzice wraz z małżonkiem, a gdy osoba zmarła nie żyła w związku małżeńskim, dziedziczą sami rodzice. Następnie do dziedziczenia może zostać powołane rodzeństwo oraz ich dzieci, dziadkowie oraz ich dzieci, pasierbowie, a w ostateczności gmina. 

To, kto odziedziczy mieszkanie spółdzielczo własnościowe po śmierci właściciela, zależy od sytuacji rodzinnej zmarłego. 

Gdy współwłaścicielami spółdzielczego prawa do lokalu są wspólnie małżonkowie, w przypadku zgonu jednego z małżonkówmieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela, będzie własnością: 1/2 udziałów współmałżonka, natomiast druga połowa udziałów może przypaść osobie wskazanej w testamencie lub spadkobiercy/spadkobiercom ustawowym (a w tym też małżonkowi, który oprócz posiadanych 1/2 udziałów, dodatkowo może nabyć również część udziału spadkowego).

Podsumowując, mieszkanie spółdzielcze własnościowe po śmierci właściciela podlega dziedziczeniu. Spadkobierca lub spadkobiercy powinni dopełnić formalności spadkowych i potwierdzić swoje prawa do majątku po zmarłym sądownie, lub notarialnie, dzięki czemu będą mogli nieruchomość przekształcić w odrębną własność lub też sprzedać. 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 23 października 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT