Poradniki

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.

Im dalsze pokrewieństwo występuje pomiędzy obdarowanym a darczyńcą / spadkodawcą a spadkobiercą tym wyższy będzie podatek od otrzymanego majątku.
W naszej tabeli wskazaliśmy wszystkie aktualnie obowiązujące grupy podatkowe wskazując ich członków, wysokość należnego podatku oraz kwoty. Tabela uwzględnia także tzw. kwotę wolną od podatku wskazując jej wysokość przypisaną do każdej z grup podatkowych.

Powinieneś wiedzieć, że aby ustalić kwotę wolną od podatku sumuje się cały majątek otrzymany od darczyńcy / spadkodawcy otrzymany w okresie 5 lat.
Jeżeli otrzymałeś spadek / darowiznę bądź chcesz taki majątek przekazać sprawdź naszą tabelę i we właściwy sposób rozlicz się z urzędem skarbowym.

Ponadto, w tym miejscu wskazujemy, że jeżeli jesteś darczyńcą, który chciałby przekazać darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego to jej wartość możesz odliczyć od osiągniętego w danym roku kalendarzowym dochody a tym samym pomniejszy się wartość podatku dochodowego naliczanego przez urząd skarbowy. Odliczenie jest możliwe w wysokości do 6 % uzyskanego w danym roku kalendarzowym dochodu.

Przedsiębiorco!

Pamiętaj także, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń. Do dokonania rozliczenia możesz wykorzystać nasz bezpłatny program.

Jeśli sporządzasz rozliczenie PIT wpisz w deklaracji podatkowej nasz nr KRS 0000318482.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Podatek od spadków i darowizn

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT