Porady eksperta

Działalność nierejestrowana - część druga

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące działalności nierejestrowanej:

  1. Czy klient może płacić za wykonaną usługę na prywatny rachunek bankowy osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną?
  2. Czy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może umieszczać plakaty na tablicach ogłoszeń?
  3. Czy należy zgłosić do urzędu skarbowego fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności nierejestrowanej?  

Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców nie wprowadzają obowiązku dla przedsiębiorcy dotyczącego założenia rachunku bankowego ze specjalnym przeznaczeniem do prowadzenia transakcji związanych z prowadzoną działalnością. Wskazana ustawa określa w art. 19, że transakcje powinny być wykonane za pomocą przelewów bankowych tylko w dwóch sytuacjach:

  1. gdy drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  2. gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 złotych.

Co istotne, wskazane jest dokonanie przelewów w powyższych przypadkach za pomocą przelewów bankowych, natomiast nie jest określone z jakiego rachunku ma być on dokonany. W związku z tym przyjmuje się, że również osobisty rachunek bankowy może być wykorzystywany w tym celu. Mając na uwadze powyższe, nie ma przepisu prawnego który nakazywałby osobom prowadzącym działalność nierejestrowaną posiadanie oddzielnego rachunku bankowego. W takiej sytuacji klienci mogą dokonywać przelewów za świadczone usługi na prywatny rachunek bankowy Użytkowniczki.

Należy podkreślić, że zasady prowadzenia nierejestrowanej są zbliżone do prowadzenia działalności wpisanej do CEIDG. To czym różni te dwie formy to przede wszystkim limit osiąganych przychodów. Działalność nierejestrowa jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Dotyczy to także obowiązków w zakresie reklamy swoich usług. Analizując przepisy ustawy nie ma przeciwwskazań co do formy i rodzaju reklamy swojej działalności. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających m.in. z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zakazanych reklamach. Zachęcamy do zapoznania się z definicją tego pojęcia udostępnionym w naszym serwisie w zakładce „Słownik pojęć” https://mikroporady.pl/slownik-pojec/zakazana-nieuczciwa-reklama.

Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii zgłoszenia działalności nierejestrowanej do urzędu skarbowego. Przy podejmowaniu prowadzenia tej formy działalności nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego. Jednakże powinniśmy pamiętać o innych obowiązkach wynikających z przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, tj.:

  1. prowadzeniu uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  2. rozliczaniu przychodów z działalności nieewidencjonowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej)
  3. przestrzeganiu praw konsumentów,
  4. wystawianiu rachunków lub faktur na żądanie klienta.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 27 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!