Porady eksperta

Dofinansowanie na rozpoczęcie prowadzenia działalności

Użytkownik naszego serwisu przesłał nam zapytanie dotyczące możliwości otrzymania wsparcia finansowego z urzędu pracy na rozpoczęcie prowadzenia działalności, wskazując że w jego miejscowości zakończył się już nabór.

Poniżej porada naszych ekspertów!

Na wstępie należy wskazać, że istnieją różne formy wsparcia, z których może skorzystać przedsiębiorca, który chce rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Wśród nich są zarówno dotacje, dofinansowania, jak i pożyczki.

1. Dotacje z urzędu pracy

Dotację z urzędu pracy, może uzyskać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, absolwent CIS (Centrum Integracji Społecznej), absolwent KIS (Klubu Integracji Społecznej), poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotację z urzędu pracy uzyskać można od właściwego miejscowo urzędu pracy. Jeżeli w miejscowości przedsiębiorcy zakończył się już nabór być może warto rozważyć możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności w innej, pobliskiej miejscowości, która posiada wciąż aktualny nabór.

W przeciwnym wypadku, rekomendujemy wpisanie się na listę rezerwową.

2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera rozwój przedsiębiorczości i oferuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zainteresowany przedsiębiorca powinien zgłosić się do pośredników Banku w jego Województwie, a oni pomogą wypełnić wniosek i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

3. Środki unijne

Kolejnym rekomendowanym przez nas potencjalnym źródłem finansowania, mogą być środki pozyskane z dotacji unijnych. Z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Wszelkie informacje dotyczące dotacji z których przedsiębiorca może skorzystać udzielane są w Centralnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich.

W powyżej wskazanych punktach konsultanci wskazują, jakie programy unijne są aktualnie realizowane oraz jakie kryteria należy spełniać, aby uzyskać wsparcie oraz do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje w Punkcie są bezpłatne. Punkty Informacyjne prowadzą również konsultacje w formie telefonicznej.

Warto także zainteresować się także programami pomocowymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne „Inteligentny Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Wiedza Edukacja Rozwój”, „Fundusze Norewskie”. Program „Inteligentny Rozwój” skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdują się projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów.

Program „Wiedza Edukacja Rozwój” również adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych.

Szczególnie ciekawe projekty oferowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu „Polska Wschodnia”, który jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony PARP-u:
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?sort=end&display=round

4. Anioł biznesu

Zakładając nową działalność warto także rozważyć współpracę z tzw. aniołem biznesu, czyli inwestorem umożliwiającym rozpoczęcie prowadzenia działalności bądź jej rozwój poprzez oferowane wsparcie finansowe w postaci swojego prywatnego kapitału.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie.

O aniołach biznesu więcej możesz przeczytać w poniższym linku: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/aniol-biznesu

Mamy nadzieję, że ta porada okazała się przydatna!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny