Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Warto wiedzieć: Wymogi dla dotacji PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dysponuje bogatą ofertą dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Przeczytaj i sprawdź, czy spełniasz wymogi, jakie trzeba spełnić by taką dotację uzyskać!

PARP prowadzi różne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programów: ,,Inteligentny Rozwój'' oraz ,,Polska Wschodnia''. Program ,,Inteligentny Rozwój'' kierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce, natomiast ,,Polska Wschodnia'' do tych z województwa: lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Na wsparcie ze środków, którymi dysponuje PARP mogą liczyć projekty dotyczące opracowania nowego produktu, usług, udoskonalenia stosowanego do tej pory wzornictwa, a także przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć współpracę z sektorem naukowo – badawczym, bądź sami uruchomić takie badania. Firmy wprowadzające nowe technologie, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji od PARP na pokrycie części kosztów procesu uzyskiwania odpowiedniej ochrony (np. uzyskiwania patentu, praw ochronnych na wzór użytkowy/przemysłowy). Na wsparcie mogą także liczyć przedsiębiorcy wprowadzający na rynek innowacyjne rozwiązania (np. technologie, produkty).

Program ,,Inteligentny Rozwój’’

Z dofinansowania w ramach tego programu można korzystać do 2020 r. Jest on finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co determinuje jego innowacyjny charakter oraz ze środków krajowych. Projekty finansowane przez ten program są dzielone na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy, usług wsparcia lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też ,,wejść’’ kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

Przy pomocy dofinansowania z tego programu można zrealizować m.in.:

Sposób, w jaki poszczególne projekty mają być finansowane zależy przede wszystkim od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz indywidualnego zakresu projektu.

Zgodnie z podstawową zasadą Programu, dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane, a ich katalog jest sprecyzowany dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli w ramach projektu pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, będą one musiały zostać sfinansowane ze środków własnych.

W przeważającej części projektów, na które może być udzielona dotacja wymagane jest aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. 

Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w formie:

  • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

albo

  • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Ostateczne rozliczenie jest wówczas dokonywane dopiero na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Na stronie internetowej znajdują się m.in. szczegółowy podział środków, w formie tabelki, na poszczególne priorytety Programu oraz edukacyjne publikacje i poradniki dotyczące Programu Inteligentny Rozwój.

Pod tym adresem: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/punkty-informacyjne/#/ znajduje się wykaz miast, w których są Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. W takim punkcie można uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc przy złożeniu wniosku o uzyskanie dotacji.

Program ,,Polska Wschodnia’’

Ze wsparcia tego programu można skorzystać na trzy sposoby – jako realizator konkretnych projektów, ich uczestnik lub użytkownik infrastruktury, która powstanie dzięki dofinansowaniu.

O dofinansowanie z tego programu mogą występować przede wszystkim:

- ale tylko z 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ten Program ma wspierać powstawanie i rozwój start-upów, międzynarodową działalność małych oraz średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług, a także ,,zarządzanie’’ wzornictwem (wzory przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe) w firmie. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane przez ten program zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Dokumenty te zamieszczone są w zakładce Prawo i dokumenty na stronie internetowej Programu (https://www.polskawschodnia.gov.pl/). Znajdują się tam, także kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań oraz poddziałań.

Program ,,Polska Wschodnia’’ finansowany jest tak samo, jak Program ,,Inteligentny Rozwój’’, czyli ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co determinuje jego innowacyjny charakter oraz ze środków krajowych.

Zasady i warunki finansowania w tym programie są identyczne, jak przy Programie ,,Inteligentny Rozwój’’. Beneficjenci otrzymują refundację lub zaliczkę ze środków z tego Programu na takich samych zasadach, jak przy Programie ,,Inteligentny Rozwój’’.

Szczegółowe informacje o obu powyższych Programach, o tym w jakiej wysokości można otrzymać dotację na jaką działalność, znajdują się na podanych poniżej stronach internetowych.

Dokument powstał w oparciu o:

  1. https://www.poir.gov.pl/
  2. https://www.polskawschodnia.gov.pl/
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.