Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego? ZUS- Twój indywidualny numer rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz wykonywał tylko jeden przelew do ZUS. Każdy płatnik otrzyma do tego dnia swój indywidualny numer rachunku bankowego dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, na który będzie wpłacał wszelkie należności wobec ZUS. Ponadto, tylko jednym przelewem będzie można opłacić składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do końca roku, każdy płatnik otrzyma swój indywidulny numer rachunku przeznaczony do przelewów na rzecz ZUS.

Nowe przepisy – zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wchodzą w życie stopniowo, natomiast te dotyczące utworzenia indywidualnych rachunków bankowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Aktualnie wszyscy przedsiębiorcy wykonują przelewy na rzecz ZUS na jeden rachunek bankowy oraz muszą podawać wiele danych umożliwiających zidentyfikowanie, zaksięgowanie oraz rozliczenie wpłaty, co często powoduje pomyłki przez które nie można zaksięgować wpłaty na odpowiednim koncie. W konsekwencji, aby rozliczyć daną wpłatę poprawnie, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez ZUS.  .

Znowelizowane przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych nakładają na ZUS obowiązek utworzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce i zostaną one przydzielone do końca tego roku. Indywidualny rachunek, będzie jednoznacznie identyfikował płatnika, dzięki czemu nie będzie musiał zawierać jakichkolwiek dodatkowych identyfikatorów przypisanych do konkretnej osoby lub firmy (np. NIP, REGON itp.).

Ważne!

Nowe przepisy pozwolą na wykonywanie miesięcznie tylko jednego przelewu za całość należności płatnika wobec ZUS, a nie jak dotychczas kilku oddzielnych (za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych), co nie wątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Od przyszłego roku obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze będzie należał do ZUS, który podzieli każdą wpłatę proporcjonalnie na wszystkie opłacane przez płatnika ubezpieczenia i fundusze.  Każdy numer rachunku składkowego będzie się składał z numeru ZUS – cyfry od trzeciej do dziesiątej oraz z numeru NIP płatnika – ostatnie 10 cyfr. ZUS  wykorzysta numer NIP płatnika w nadawanym numerze rachunku składkowego, ponieważ jest to identyfikator każdej osoby fizycznej i prawnej, a także inne jednostki organizacyjnej opłacającej składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowym ułatwieniem ma być również możliwość dokonywania przelewów przez płatników w walucie euro na terenie Unii Europejskiej.

Uwaga!

Już od 1 października do 31 grudnia 2017 r. ZUS będzie wysłał listem poleconym na adres siedziby lub adres podany do korespondencji, informację do wszystkich płatników o nadanych im numerach rachunku składkowego. Przedsiębiorco, w związku z tym sprawdź, czy ZUS posiada Twój aktualny adres. Numer rachunku będzie można także potwierdzić w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzi również udogodnienie w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami oraz decyzji o odmowie wydania takiego zaświadczenia. Będzie je można uzyskać  od ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawa nakłada na wszelkie instytucje (w tym banki) obowiązek honorowania wydruków takich zaświadczeń, bez konieczności uzyskiwania papierowych dokumentów z ZUS.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1027)
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.